Praha – Sněmovna schválila nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní. Poslanci dnes navzdory nesouhlasu ministerstva vnitra do vládního návrhu vložili dosavadní ustanovení, které zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek. Normu nyní dostane k projednání Senát.

 

Dodatečné změny zákona kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zabil 14 lidí a následně zastřelil i sebe, žádný z poslanců nenavrhoval. Členové dolní parlamentní komory se shodli s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) na tom, že se některá opatření pokusí zavést ještě letos dílčí novelou platného zákona.

Novela by například mohla uložit prodejcům zbraní povinné ohlášení podezřelých obchodů dříve než od roku 2026, kdy má nový zákon kvůli modernizaci a digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními a zdravotními evidencemi nabýt účinnosti.

Opoziční ANO neprosadilo, aby se termín o rok uspíšil. „Termín nemůžeme splnit,“ uvedl Rakušan s poukazem na to, že rok 2025 bude určen pro otestování systému a že je nutné počkat i na digitalizaci zdravotnictví. ANO poté neuspělo ani s návrhem doprovodného usnesení, aby ministerstvo zdravotnictví urychlilo digitalizaci zdravotní dokumentace a přístupu do ní.

Nový zákon zkracuje z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, zahrnuje možnost policie případně nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který zjistí, že jeho pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Dílčí novela by mohla ještě letos zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění, případně o tom bude moci rozhodnout vláda na základě zmocnění podle nového zákona. Platný zákon psychologický posudek nevyžaduje, nutné je jen doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tuto způsobilost osvědčuje, si pouze může vyžádat také posudek psychologa. Praktičtí lékaři podle poslanců ANO nyní nemají přístup do psychologických vyšetření svých pacientů, což by nová úprava mohla změnit.

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Opozice se obávala zneužívání této možnosti, podle ministerstva vnitra ale bude muset policie zadržení zbraně zdůvodnit a bude možné jej přezkoumat soudně.

Nový zákon by měl také povolit pouze držitelům zbrojního průkazu pořízení zbraně typu flobert, i když to podle opozičních poslanců povede k zániku jejich českých výrobců. Snahu opozice o zachování specializovaného režimu pro takzvané flobertky Sněmovna nepodpořila, podle ministerstva vnitra by to nebylo v souladu s evropskou zbraňovou směrnicí.

Do budoucna má zákon zajistit to, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Norma počítá s různými možnostmi, jak oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt.

Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění. Ponechány mají být dva druhy zbrojního oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

Použití vojenské munice má mít vlastní zákonná pravidla

Nakládání s vojenskou municí, kterou představují granáty, bomby, miny, letecké pumy nebo dělostřelecké náboje ráže 20 milimetrů a větší, dnes Sněmovna na návrh vlády upravila samostatným zákonem. Normu, která se týká také pyrotechnického průzkumu, nyní dostane k projednání Senát. Dosud se regulace této oblasti řeší v zákoně o zbraních, který má nadále upravovat zacházení se střelivem.

Zákon zjednodušuje a modernizuje právní úpravu, odstraňuje neúčelnou administrativu, snižuje administrativní zátěž držitelů munice i státních orgánů. Zrušit se mají papírové doklady a důrazně se preferuje elektronická komunikace, a to prioritně prostřednictvím portálu Centrálního registru zbraní.

Nový zákon počítá podobně jako chystaný samostatný zbraňový zákon se zrušením fyzických dokladů, jakými jsou muniční průkaz či licence, a stanovuje přísnější podmínky pro získání a držení oprávnění k manipulaci s municí. Vztahovat se bude také na ženijní munici, demoliční nálože nebo pyrotechnické prostředky.

K hlavním principům nového zákona patří zvýšení úrovně zajištění vnitřní bezpečnosti, lepší srozumitelnost, zvýšení kvalifikačních předpokladů pro držitele muničních licencí a jejich zaměstnanců a zlepšení kontroly, kterou bude nadále provádět výhradně policejní prezidium.

Získání licence je pro žadatele podmíněno splněním podmínek spolehlivosti a bezúhonnosti, které Radek Koten (SPD) navrhoval ještě zpřísnit. Sněmovna to ale odmítla. V České republice je podle vlády aktivních pouze několik desítek vysoce profesionálních firem, které se municí zabývají a které jsou schopny ji bezpečně zpracovávat a skladovat.

Babiš neuspěl s návrhy na zařazení čtyř desítek bodů na schůzi Sněmovny

Předseda ANO Andrej Babiš dnes neuspěl s návrhy na zařazení čtyř desítek nových bodů do programu sněmovní schůze. Část z nich se týkala důchodů. Po jeho vystoupení k programu, které trvalo zhruba 1,5 hodiny, se dostavil za stejným účelem k řečništi lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Žádal, aby se poslanci zabývali situací lidí v exekucích a podporou lidí se zdravotním postižením. O Babišových a Okamurových návrzích nakonec dolní komora nehlasovala, koaliční kluby jejich zařazení vetovaly. Nynější řádná schůze Sněmovny skončí dnes odpoledne.

K názvům nových bodů týkajících se penzí si Babiš vypomohl titulky a články, a to i těmi, které vyšly po středečním verdiktu Ústavního soudu ke zkrácení loňské mimořádné valorizace důchodů. Jeden z nich lídr ANO pojmenoval jako výzvu všem důchodcům, aby si nalepili na lednici slogan, že už nikdy nebudou volit žádnou z pětice vládních stran. Na penze doporučoval Babiš přesměrovat peníze určené na podle něho netransparentní nákup vojenských letounů F-35.

I v souvislosti se středečním rozhodnutím ústavních soudců chtěl Babiš stejně jako v minulosti probírat „mocenský kartel“ vlády, parlamentních komor, Hradu a nyní i Ústavního soudu. „Mocenský kartel se snaží ovládnout i všechny nezávislé instituce,“ prohlásil. Jmenoval statistický úřad, Energetický regulační úřad a antimonopolní úřad. „Ten mocenský kartel je gigantický a nezastaví se před ničím,“ dodal.

Některé z nových bodů se pak týkaly údajné vládní válečné rétoriky, zatímco podle Babiše je potřeba mluvit o míru. Předseda nejsilnější opoziční strany ale také tvrdil, že ANO armádu vždy podporovalo a podporuje. K dalším Babišovým tématům patřila porodnost, inflace, zadlužování státu, poměry v Evropské unii, digitalizace, dostupnost bydlení a zdravotnictví. Ve zdravotnictví podle lídra ANO prodává současný koaliční kabinet práci jeho bývalé vlády, obdobně jako v dopravě, kde u staveb nynější představitelé podle něho jen stříhají pásky.

Exekuce chtěl Okamura probírat kvůli záměru na zavedení základní minimální srážky ze mzdy, což by podle něho mohlo zasáhnout do nezabavitelného minima. „Dluhy se platit mají, ale systém nelze nastavit tak, aby byl likvidační,“ řekl. Další návrh předsedy SPD se týkal debat o zvýšení příspěvků na péči. „Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené občany přes palubu,“ tvrdil.

Sněmovna podpořila návrhy vládního tábora, podle nichž bude dnes schvalovat zejména návrh nové zbraňové legislativy a zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Poslanci by se mohli dostat také k závěrečnému hlasování o změnách ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.