D se odtuit, e pokud se k cestovn v letadle muste nechat pemlouvat a kad let mte spojen s nepjemnmi zitky, sedadlo v tinct ad by vm nejsp morlku nezvilo. Za dobrou zprvu se tedy d povaovat to, e na smlu pinejc tinctku velmi pravdpodobn nenarazte.

Ve standardn azench kabinch tato ada sedadel chyb. A nen jedin. Cel slovn ad sedadel toti vbec vypad, jako by ho rozdval hodn sklerotick pot. Krom tinctky obvykle chyb i trnctka. Nemaj je letadla Airbus A319 ani A320.

U Boeing je zase poet selnho oznaen ad drav i na potku. V letounech Boeing 737 toti obvykle schz tvrt, pt a est ada. sla, kter si s povrami o netst a smle obvykle nespojujeme.

Co za tm stoj? Pr nikoliv povrivost, ale praktick zmr.

Leteck spolenosti clen vynechvaj urit ady sedadel, aby doshly jednotnho slovn na rznch leteckch spojch. V Boeingu 737 ady 4, 5, a 6 chyb proto, e dlaj msto pro ady s slem jedna a ti, tedy prvn td.

sla pro vt podek

Jin ady bvaj vynechny proto, aby se usnadnila rezervace a hledn mst. A asto tak proto, aby se zachovalo rovnomrn, kulat konen slo posledn ady. Kdy zasedac podek kon tictkou nebo tyictkou, vypad to pr lpe, kompletnji. I kdy to samozejm me bt podn matouc.

U Delta Airlines se toho neboj, jejich Airbus A220-100 tinctou adu m.

V Boeingu 737-700 asto chyb ada 33 proto, aby mapa sedadel konila tyictkou. Tiatictka chyb tak u letadel Boeing verze 757-200, 737-700, 737-800 a 737-900. Zato maj tyi ady prvn tdy.

Konfigurace pak vynechv ady 5 a 6 a zan adami 7 a 12 pro ekonomickou tdu plus. Tm dochz k dalmu posunu, protoe ady 13 a 19 jsou vynechny a znovu se pokrauje v adch 20 a 21. Ekonomick turistick tda pak zan v ad 22. Jak jednoduch, e?

Dry v slovn zakrvaj proluky kolem dnch a nouzovch vchod, toalety. To umouje leteckm spolenostem distancovat se nenpadn od sel, kter jsou v rznch kulturch povaovny za nelichotiv. Nejen chmurn tinctky.

Co vad na trnctce v n?

V n napklad nevad tinctka, ale velk problmy tu maj se trnctkou. trnctka se toti vyslovuje jako si, a to zn podobn jako nsk slvko pro smrt.

Schopnost bez chyby napotat do tyiceti vm s nalezenm sedadla v letadle moc platn nebude.

V Itlii a Brazlii zase nemaj v oblib sedmnctku. Rozepsan mskmi slicemi, tedy XVII., pipomn psmena VIXI. Latinskho akronymu, kter se pe na nhrobcch. Znamen to il jsem. Takov posezen by bylo spojeno s neblahou pedtuchou vc ptch.

S tinctou adou sedadel se nesetkte u let provozovanch Lufthansou, Ryanairem anebo americkmi United. Vjimky se pochopiteln najdou. Americk leteck spolenost Delta v letounu Airbus A220-100 tinctou adu m. Je to prvn ada hned za prvn tdou. Cestujc si tuto adu s plinm nadenm nevybraj.

Pokud vm peci jen nhodou bude pisouzeno sedadlo v tinct ad, mete to povaovat za velk tst. Je to toti vzcnost, na kterou bn nenarazte.

Seberte sout

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.