Komern sdlen

Toto jsou komern sdlen. iDNES.cz neovlivuje jejich obsah a nen jejich autorem. Vce

Komern sdlen je speciln inzertn formt. Umouje inzerentm oslovit tene na ploe vt, ne je klasick banner, hod se tedy napklad ve chvli, kdy je poteba popsat vlastnosti novho produktu, pedstavit spolenost nebo ukzat vce fotografi.

Aby bylo na prvn pohled odliiteln od redaknch text, obsahuje jasn oznaen Komern sdlen v zhlav lnku.

Pro komern sdlen plat podobn pravidla jako pro dal formy inzerce na iDNES.cz. Nesm tedy bt v rozporu s dobrmi mravy a zsadami poctivho obchodnho styku, nesm poruovat prva tetch osob a pokozovat n dobrou povst. Na rozdl od bannerov reklamy je z komernch sdlen vylouena politick inzerce.

Komern sdlen, jejich titulky a tvrzen v nich obsaen nesmj bt liv a klamav.

Cenk komernch sdlen vetn kontakt na obchodn oddlen najdete zde.

Kad cestovatel dvrn zn ten pocit rezervovan letenka, kufr sbalen, neoekvan vak zashne ivot a z dovolen je rzem jen zl sen. asy flexibility a refundace jsou ji za nmi a jen mlo leteckch spolenost dnes v zkladnch tarifech nabz monost zmnit i stornovat svoji letenku.

Nabdka cestovatelskch produkt se ovem neustle roziuje a prodejci mysl i na tyto ppady. Vyhledva letenek Pelikan.cz pedstavil novinku v podob sluby Zmna z jakhokoli dvodu.

A u byla letenka jakkoli drah, jej zmna je nyn mon do t dn ped plnovanm odletem. A jak u nzev naznauje z jakhokoli dvodu.

Sluba existuje pro specifick ppady, kter nezapadaj do pomyslnch tabulek odkodnn. Je mon s n zmnit destinaci, msto i termn odletu a pletu, leteckou spolenost, ale rovn spolucestujcho. Sta, kdy se cena jejich nov letenky vejde do kreditu ve vi 80 procent z ceny pvodn rezervace pokud pvodn letenka stla 20 tisc CZK, na potebn zmny mte k dispozici 16 tisc CZK.

Limitac je mlo zmna je jednorzov a je teba ji provst okamit. O zmnu je nutno podat nejpozdji ti dny ped plnovanm odletem. Ve kreditu neme peshnout 72 tisc CZK.

Slubu je mon si pidat k jakkoli letence zakoupen na webu Pelikna pmo v procesu rezervace nelze ji dokoupit dodaten. Cena je ovem individuln a vypotv se z ceny objednvky. Zmnu lze uplatnit dvma zpsoby vyplnnm online formule, kter klienti najdou v e-mailov schrnce pmo se svou objednvkou. Dal monost je e-mailem kontaktovat zkaznick servis Pelikna.

Po zpracovn poadavk nabdneme klientm dostupn monosti. Nsledn si zvol a odsouhlas zmnu a my jim obratem poleme nov daje o rezervaci. Pokud poplatek za danou zmnu nepeshne vi kreditu, nemus nic doplcet, uvd Pelikan.cz.

Novinka je nejlevnj zejmna u nzkonkladovch letenek po Evrop, kterm dv podle Pelikna takovou flexibilitu, jakou nemaj ani samotn aerolinky. U klasickch dopravc se klientovi asto stane, e kvli zmn skon na palub lepch aerolinek. Napklad jsme vidli zmnu z Air China na Etihad Airways.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.