Ranou olejovou malbu Noli me tangere od Jana Zrzavého spatřila veřejnost naposledy v roce 1940 na výstavě v Obecním domě. Obraz byl po více než osmdesát let majetkem rodiny neznámé ženy, které ho věnoval Zrzavý osobně. Nyní je obraz k vidění na předaukční výstavě Galerie Kodl, která jeho cenu odhaduje na osm až 14 milionů. Prohlédnout si ho je možné jen do soboty, pak zamíří do aukce.

Zrzavý na obrazu zachycuje moment, kdy se Kristus zjevil jako první Marii Magdaleně poté, co objevila jeho prázdný hrob. Noli me tangere, česky nedotýkej se mě, jak zní název obrazu, je zároveň označením ikonografického zobrazení tohoto momentu v Janově evangeliu. Český malíř zde na plátně smísil svou fascinaci Biblí s nastupujícím avantgardním směrem. 

Obraz byl v minulosti vystaven pouze dvakrát. Poprvé ho Zrzavý představil veřejnosti na své samostatné výstavě v berlínské galerii Der Sturm v říjnu 1925. Pak byl k vidění na další autorově samostatné výstavě, tentokrát v Obecním domě v roce 1940. Poté zmizel na osmdesát let mimo zrak veřejnosti, a to až do letošního května.

Od samého dokončení patřil obraz veřejnosti neznámé ženě, které ho Zrzavý předal osobně, což dokazuje i jejich dochovaná korespondence. Umělecké dílo se pak po generace dědilo v rodině obdarované. Nyní se ale rozhodli obraz spolu s dobovou korespondencí vydražit. 

Z předaukční výstavy v Galerii Kodl dílo Jana Zrzavého zamíří na Žofín, kde v neděli 26. května proběhne během 91. žofínské aukce jeho dražba. Odborníci z galerie jeho hodnotu zatím odhadují na osm až 14 milionů. Především proto, že se jedná o zcela jedinečný objev v Zrzavého nejcennějším tvůrčím období.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.