První studenti Karlovy univerzity (UK) a vysoké školy CEVRO získali kredity za vojenský výcvik v aktivních zálohách. Předmět si mohli zájemci obou škol letos na podzim zapsat poprvé. Využilo toho několik desítek z nich. Vstřícný přístup škol jim má pomoci skloubit studium s praxí u Armády ČR a motivovat další studenty k zapojení do dobrovolné branné povinnosti. S armádou spolupracují také další vysoké školy.

„Studenti, kteří se zapojí do aktivních záloh Armády České republiky, získají tři kredity v rámci volitelných předmětů,“ řekl ředitel marketingu vysoké školy CEVRO Radek Ježdík. Dodal, že zapsat si předmět mohou studenti všech oborů, největší zájem ale přichází od studentů bezpečnostních studií. „Vzhledem k tomu, že tuto možnost mohou studenti využít teprve od předchozího semestru, tak se pohybujeme v řádu nízkých jednotek studentů, kteří si nechali výcvik uznat,“ uvedl Ježdík.

Na Karlově univerzitě je předmět veden pod Fakultou sociální věd (FSV UK), zapsat si ho ale může kterýkoliv student z univerzity. První semestr to udělaly téměř dvě desítky studentů z bakalářských i magisterských studijních programů. „Větší část zapsaných studentů je mimo FSV,“ uvedla mluvčí FSV UK Klára Hyláková s tím, že se zapisují především studenti lékařských fakult nebo Matematicko-fyzikální a Právnické fakulty UK. „Z těch, kteří předmět splnili, šlo v drtivé většině o výcvik u jednotky,“ upřesnila Hyláková. Studenti mohou získat kredity za základní výcvik, výcvik u jednotky i operační nasazení.

„Navázání spolupráce nejen s vysokými školami, ale obecně s širokou veřejností, je pro armádu a resort obrany naprosto klíčové,“ řekla Vlastimila Cyprisová z Kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Dodala, že propojení vysokých škol s armádou je důležité i v oblastech vědy, výzkumu a ve specializovaných oborech.

Bez kreditů

S armádou spolupracuje i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, konkrétně její Zdravotně sociální fakulta. „Jedná se o zajištění teoretické výuky specifických předmětů AČR v rámci Studijního programu Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny,“ uvedl mluvčí Jihočeské univerzity Štěpán Kuděj.

Fakulta také studentům umožňuje přihlásit se na stáže i volitelné účasti v aktivních zálohách nebo na dobrovolném vojenském cvičení, byť za to studenti žádné kredity nedostanou. „Zdravotně sociální fakulta vychází studentům vstříc například ve formě posunutí studijních povinností nebo u bezpečnostních oborů možností uznání bloku praxe,“ popsal Kuděj.

Podobné je to i na dalších vysokých školách, kde se za účast na vojenském výcviku kredity neudělují. Týká se to například Vysoké školy ekonomické v Praze, kde zatím systematická podpora branné povinnosti neprobíhá. „Jsme však schopni individuálním žádostem studentů vyhovět,“ sdělila mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze Kateřina Pelouchová.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.