Vinařství Kolby v Pouzdřanech v Jihomoravském kraji je celé v novém. Majitelé nechali opravit historickou budovu a vizuálně upravit novodobé přístavby, které dohromady netvořily jednotný celek. Oceňovaní architekti ze studia ORA přišli s myšlenkou zahalit novější části areálu do fasády z akátu, čímž sladili celý areál a vyhnuli se zbytečnému bourání.

„Fasáda má dvě úrovně – vnější řídkou treláž, která slouží jako opora pro popínavé rostliny, a vnitřní husté laťování, které se místy líně sveze, aby zformovalo lavici,“ vysvětlují Jan Veisser a Jan a Barbora Horovi s tím, že akát zvolili hlavně kvůli tomu, že roste všude okolo: „Je to vhodná lokální dřevina, která díky své odolnosti splňuje nároky na dlouhou životnost konstrukce,“ dodávají.

Majitel Kolby si přál, aby vzhled a genius loci vinařství odpovídal jeho filozofii, která si zakládá na přírodních postupech a respektu ke krajině. „Celý areál nedávno prošel velkou proměnou, a tak nebylo vhodné do stávajících objektů příliš zasahovat, nebo je dokonce demolovat. Přesto bylo potřeba změnit výraz staveb a aktualizovat provozní vazby, aby odpovídaly potřebám současného vinařství,“ vysvětlují architekti, kteří kromě sjednocení areálu dostali za úkol i vybudování suchého skladu lahví a vinného baru pro návštěvníky.

Bar s dlouhým stolem se autorům rekonstrukce podařilo včlenit do historické budovy nad rozsáhlé sklepy. Suchý sklad, který je jejich nejvýraznější stavbou v areálu, má podobu betonové montované haly. „Beton jsme dobarvili do zemitého tónu. Předsazená porostlá fasáda stíní betonovou konstrukci, čímž přispívá k vnitřní teplotní stabilitě. K udržitelnosti provozu vinařství přispívá i fotovoltaika na střechách,“ říkají. 

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.