S oživením energetického trhu roste také aktivita nepoctivých zprostředkovatelů. Energetický regulační úřad (ERÚ) eviduje od začátku letošního roku zvýšené množství stížností spotřebitelů na takzvané energošmejdy. Nejčastěji jde o nepovolený podomní prodej, nevyžádané poradenství nebo poskytování klamavých informací. Úřad přitom zaznamenal také agresivní metody některých zprostředkovatelů, kteří vyhledávají lidi například i v restauracích.

„Pro energošmejdy je typické, že se snaží využít momentu překvapení vyvolaného kombinací svých přesvědčovacích schopností a zavádějících informací. U zákazníka vyvolají dojem, že nabízejí extrémně výhodný produkt, smlouvu je ale nutné uzavřít okamžitě na místě. To zásadně nedoporučujeme. Spotřebitelé by si měli vždy vzít čas na rozmyšlenou, veškeré dokumenty si před podpisem přečíst a vyptat se na všechno, čemu nerozumí,“ nabádá členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

„Zprostředkovatelé často zvoní na domovní dveře, nově jsme se setkali i s případy, kdy klienty lovili v restauračních zařízeních,“ přiblížila praktiky nepoctivých zprostředkovatelů.

Kromě pečlivého pročtení smluv a další dokumentace je podle Zemanové žádoucí si ověřit, zda zprostředkovatel vykonává svou činnost oprávněně. K tomu se musí registrovat u ERÚ, který vede registr na svých webových stránkách. V současnosti je v něm téměř devět set subjektů.

Spotřebitelé by se podle úřadu měli zaměřit na to, jak vysokou odměnu zprostředkovatel za svou práci požaduje. „Setkáváme se i s případy, kdy si energošmejdi za banální úkony účtují několikatisícové částky,“ upozornila Zemanová.

ERÚ v této souvislosti připomněl, že zákon spotřebiteli poskytuje ochranu i v případě, že se zprostředkovatelem závazek uzavře a následně si všimne nesrovnalostí. Smlouvu o zprostředkování může vypovědět kdykoliv, bez výpovědní doby a sankcí. Ukončit lze také smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu uzavřenou prostřednictvím zprostředkovatele.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.