Pěstitel malin v obci Potok Górny na východě Polska při plení plevele mezi keři našel kus kamene, který mu tvarem připomínal sekyru. Nález si vyfotil a snímek poslal elektronickou poštou památkovému úřadu. Na místo pak dorazili archeologové, kteří potvrdili, že jde nejspíše o nástroj, který lidé používali v mladší době kamenné, v první polovině třetího tisíciletí před naším letopočtem.

Nálezy předmětů kultury kulovitých amfor jsou v regionu velice vzácné, řekl serveru Lublin112.pl Dariusz Kopciowski, který má v Lublinském vojvodství na starosti péči o historické památky. Podobné nástroje se obvykle nalézají v hrobech, ale občas se vyskytnou i ve volné přírodě, bez souvislosti s dalšími nálezy.

Nalezená část sekyrky z pazourku je dlouhá asi 6,5 centimetru, původně ale měřila 19 až 20 centimetrů, šlo tedy o poměrně velký nástroj. Obdobné nálezy se dříve vyskytly na východě Lublinského vojvodství či na Ukrajině, ale tento pochází z okolí okresního města Bilgoraj, které leží na jihozápadě vojvodství.

Server také uvedl, že mnoho nálezů v archeologii, i mimořádně důležitých, bývá často dílem náhody. V tomto případě nález v podobě kamenné sekyrky skončí v muzeu v Bilgoraji.

Video: Archeologové objevili ztracený hrob první abatyše nejstaršího českého kláštera Mlady (14. 2. 2023)

Archeologové objevili ztracený hrob první abatyše nejstaršího českého kláštera Mlady | Video: Naše historie/Archeologický ústav AV ČR

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.