Události: Pracovní zapojení Ukrajinců v Česku (zdroj: ČT24)

Podmínky pro ukrajinské uprchlíky se s novým rokem zpřísnily. Česko omezilo jejich bezplatné ubytování. Naopak posílilo podporu zranitelných běženců – třeba matek s malými dětmi. Ostatní chce motivovat k aktivnějšímu zapojení na pracovním trhu.

K dispozici jsou cizincům různé kurzy. Jednoho z nich se účastnila i Maryna Kopynová, která uprchla z Ukrajiny před válkou. Během šestitýdenního kurzu se naučila, jak získat živnostenský list, sestavit životopis a kde hledat práci. Pracovat by chtěla jako švadlena. „Pro mě je moc náročné najít práci, protože neumím dost česky,“ podotýká Maryna.

Dalším ženám pracovní uplatnění komplikují nejen problémy s češtinou. „Kdyby tu byl manžel, mohla bych jít do práce. Jsem ale s dítětem sama, tak nemůžu. Soukromá školka je drahá,“ vysvětluje Olena Zubarevová.

Na pražské ubytovně bydlí zdarma. Na sebe a dítě, stejně jako další Ukrajinka Viktoria Kiseljovová, pobírá dávku lehce přes osm tisíc měsíčně. „Pokud hodně šetříte, máte dost na jídlo a oblečení. Dítě totiž velmi rychle roste,“ uvedla Viktoria.

Vyšší příspěvek na bydlení

Od ledna zranitelní uprchlíci mohou čerpat o několik tisíc vyšší pomoc na bydlení. Dosáhnou na ni ale pouze v případě, že bydlí v bytech, nikoliv na ubytovnách či v penzionech.

„Nouzové ubytování není úplně ideálním prostředím pro úspěšnou adaptaci a integraci, na které máme zájem, a zároveň ta úprava bude poté i finančně levnější,“ podotýká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nově příchozí uprchlíci nyní o nouzové ubytování mohou žádat jen v krajském asistenčním centru v Ostravě. Od září ho zdarma budou mít pouze tři měsíce místo původních pěti. „Není možné si vybírat ubytování. Budou přerozdělováni podle kvót do jednotlivých krajů,“ uvedla vedoucí ubytování a krátkodobého přístřeší v Ostravě Alice Neupauerová.

„Je to nouzové ubytování po příchodu, které stát poskytne, ale poté je potřeba i příchozím z Ukrajiny říci, že to není úplně jednoduché na trhu s bydlením v České republice,“ podotýká také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Běženci, kterým v březnu vyprší roční vízum, si ho mohou prodloužit o další rok.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.