V pondl kolem 19. hodiny volalo hned nkolik lid na tsovou linku policie, e po dlnici D5 kolem Plzn jede kamion, kter klikuje z pruhu do pruhu. Pestoe u byla tma, nesvtil.

Prvn hlen pilo v dob, kdy se kamion pohyboval kolem 73. kilometru, blzko sjezdu na ernice. Jel ve smru od Rozvadova na Prahu Situaci okamit vyjela provit policejn hldka z dlninho oddlen ve Svojkovicch.

Kdy policist kamion dojeli, nevili vlastnm om. I kdy byla tma, ml u tahae zapnut pouze denn svcen a nvs nebyl osvtlen vbec. Po dlnici klikoval, v nkolika ppadech vytlail z jzdnch pruh i dal motorov vozidla. Jejich idii, aby se vyhnuli srce, zajdli do odstavnho pruhu. V dob pedjdn policisty zaal kamion rovn bezdvodn pejdt do jinho jzdnho pruhu. Policista musel policista najet ke stedovm svodidlm, aby zabrnil stetu, popsala policejn mluv Dagmar Broov, co pedchzelo zastaven kamionu.

Kdy souprava zen cizincem konen zastavila, policist vyrazili idie zkontrolovat. U pi prvnm kontaktu se ofrem uctili lenov hldky z jeho dechu siln alkoholov odr.

Policist vyzvali idie k dechov zkouce. Ten ale nebyl na nkolik destek pokus schopn dn dechovou zkouku provst. Pitom policisty slovn napadal a urel. V kabin idie nalezli przdnou lhev vodky. Asi po hodin se dechov zkouka podaila, vsledek byl 2,52 promile alkoholu v dechu. Lkask vyeten spojen s odbrem krve idi odmtl, popsala Broov.

Cizince, kter kamion dil, policist pevezli na sluebnu. I zde se mu podle zznam choval agresivn, zkouel odejt, pod chtl snahu vracet ke kamionu.

K bl souprav ani za volant se ale podle veho hodn dlouho nepodv. Policist ho za lenou jzdu obvinili z obecnho ohroen a doporuili sttnmu zstupci, aby navrhl soudci vzet cizince do vyetovac vazby.

Podle policist opil kamiok mysln ohrozil ivoty i zdrav mnoha dalch lid, kte v t dob jeli tak po dlnici. Je jen dlem nhody, e nezapinil dnou dopravn nehodu, podotkli policist v oficilnm vyjden.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

V rmci vyetovn tak hledaj idie, kte klikujc kamion vidli na vlastn oi, nebo je dokonce svm stylem jzdy ohrooval, aby se pihlsili policistm na tsov telefonn slo 158.

Od 1. ledna letonho roku zpsnil bodov systm za dopravn pestupky a vrazn se zvily i pokuty. Za odmtnut testu na alkohol nebo drogy se tresty zvedly z pvodnch 50 tisc korun a a dvou let zkazu zen na 75 tisc korun pokuty a a tlet zkaz sednout za volant nebo idtka. Tyto tresty ukldaj ednci ve sprvnm zen.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.