Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podal v souvislosti s kontrolou postupů při rozdělování dotací Národní sportovní agenturou (NSA) trestní oznámení. Čerpáním dotací určených na podporu sportu se tak bude zabývat také policie. Zjištění České televize potvrdila mluvčí úřadu Hana Kadečková. Na možné pochybení při rozdělování a čerpání miliardových dotací upozornil NKÚ koncem dubna. Podle kontrolorů ministerstvo školství (MŠMT) a NSA, které v letech 2019 až 2022 vydaly ze státního rozpočtu na podporu sportu 26,5 miliardy korun, nepostupovaly při poskytování dotací transparentně.

Závěry kontrolní akce včetně podezření na protiprávní chování předal úřad na státní zastupitelství. „Nejvyšší kontrolní úřad podal na městské státní zastupitelství trestní oznámení,“ potvrdila České televizi Kadečková. Proti čemu konkrétně trestní oznámení směřuje s ohledem na probíhající trestní řízení, neupřesnila.

Ze závěrů kontrolní akce, které úřad zveřejnil koncem dubna, vyplývá, že NSA nesledovala a nekontrolovala, jak příjemci využili dotace a zda dodrželi stanovené podmínky. V některých případech přitom MŠMT a NSA podle NKÚ nepostupovaly při poskytování dotací transparentně.

Ministerstvo poté připustilo, že při výběru příjemců dotací mohlo v některých případech dojít k dílčímu pochybení. Sportovní agentura k závěrům NKÚ uvedla, že zveřejněné výsledky kontroly respektuje, za kontrolovaný časový úsek podle jejího vyjádření ale nenese odpovědnost současné vedení NSA.

Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo MŠMT. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor.

Podle kontrolorů ale očekávané přínosy „nebyly naplněny“. Agentura podle NKÚ například nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly například k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity v těchto věkových skupinách či ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, což patří mezi priority vynaložených podpor.

Nedostatky v hospodaření s pozemky

Nejvyšší kontrolní úřad odhalil nedostatky NSA mimo jiné v hospodaření s pozemky. „Například neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv,“ zjistili kontroloři.

Podle nich se to týkalo šesti z celkem 46 pozemků. Ke zbylým čtyřiceti pozemkům neměla NSA v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy, přitom byly rovněž prokazatelně využívány jinými subjekty, upozornil NKÚ. Na pozemcích NSA byla například lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

Agentura podle kontrolorů nepostupovala v souladu se zákony ani při zadávání veřejných zakázek na nákup služeb a pořízení majetku. „Po celou dobu kontrolovaného období uzavírala smlouvy a objednávky, proplácela faktury a vyplácela dotace, aniž by dodržela zákonné schvalovací postupy. Nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém, aby zajistila hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy,“ zdůraznil ve svých závěrech NKÚ.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.