Aktualizace: 9.05.2024 12:18

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podal kvůli zjištěním při své kontrole Národní sportovní agentury (NSA) trestní oznámení. Vyplývá to z oznámení na jeho webu. Mluvčí úřadu Hana Kadečková ČTK dnes řekla, že oznámení úřad podal již 22. února Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Z prověrky NKÚ vyplynulo, že sportovní agentura nesledovala a nekontrolovala využití dotací a dodržování stanovených podmínky.

Výsledky kontroly NKÚ zveřejnil koncem dubna, kdy v tiskové zprávě informoval, že ministerstvo školství a NSA, které v letech 2019 až 2022 vydaly ze státního rozpočtu na podporu sportu 26,5 miliardy korun, v některých případech nepostupovaly při poskytování dotací transparentně. Ministerstvo na dotaz ČTK tehdy připustilo, že při výběru příjemců dotací mohlo v některých případech dojít k dílčímu pochybení. Agentura v reakci na to sdělila, že za kontrolovaný časový úsek nenese odpovědnost její současné vedení a zveřejněné výsledky respektuje.

„Na zjištěné nedostatky Národní sportovní agentura reagovala již v průběhu kontroly přijetím celé řady nápravných opatření, která jsou průběžně implementována do operativní činnosti NSA i vnitřního kontrolního systému,“ napsala agentura v dubnu na svém webu.

Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo ministerstvo školství. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 ho v čele agentury nahradil Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se předsedou NSA stal Ondřej Šebek. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor. Podle NKÚ ale očekávané přínosy „nebyly naplněny“ a agentura například nevyhodnocovala, zda vynakládané výdaje vedly k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže nebo ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, což patří mezi priority vynaložených podpor.

NKÚ odhalil nedostatky také v hospodaření NSA. Podle kontrolorů například neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu korun, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv. Podle nich se to týkalo šesti z 46 pozemků. Ke zbylým 40 pozemkům pak neměla NSA podle NKÚ v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy, přitom je také prokazatelně využívaly jiné subjekty. Na pozemcích NSA byla třeba lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

Agentura podle závěru kontrolorů nepostupovala podle zákona ani při zadávání veřejných zakázek na nákup služeb a pořízení majetku. „Po celou dobu kontrolovaného období uzavírala smlouvy a objednávky, proplácela faktury a vyplácela dotace, aniž by dodržela zákonné schvalovací postupy. Nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém, aby zajistila hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy,“ uvedl v dubnu NKÚ.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.