1 Zpad Maarska

Relax v Pp zpestuj wellness programy. Turist ubytovan v sousednm kempu maj vstup zakalkulovan do ceny pobytu, co u vtiny resort v Maarsku pat k obvyklmu standardu.

Bhem poslednch sta let, kdy vrty v Maarsku pivedly zdroje termln vody z hlubin na povrch, zde vznikly destky stedisek, kter slou irok veejnosti: od resort pro nronou klientelu pes mamut akvaparky i historick lzn a po jednoduch komorn termln lzn, kam chod hlavn mstn. A jeliko na dvee klepe studen sychrav obdob, tak se relax v hork vod ikne.

Jednm z resort, kde jsou ei doma, najdeme v Srvru na zpad Maarska. Tam leckdy i mimo sezonu bv hlava na hlav. Komornj alternativu nabz msteko Ppa, kter se nachz piblin hodinu jzdy na severovchod od Srvru. Do tohoto arelu s lznmi a plaveckmi bazny hojn chod jak turist z blzkho kempu, tak rovn mstn. Oboj je dostupn v kryt i venkovn variant.

My jsme vzhledem k podzimnmu termnu vyzkoueli tu krytou, kde termln bazny obohacuj masn prvky a vany jacuzzi. Liv voda m pjemn nazelenal odstn. V krytm plaveckm baznu se striktn vyaduje koupac epice. Na recepci se domluvte pedevm nmecky, informan systm zahrnuje i slovenskou mutaci, co znamen, e sem jezd i nai soused. Cenov jde o solidn klasiku pro irokou stedn tdu.

Ppa pat k malebnm historickm mstekm, kter okouzl milovnky pamtek. A pitaliv je tak jeho okol, nebo blzko se zved zelen krasov poho Bakosk les s hustou st znaench stezek a zajmavch vletnch cl.

Atraktivn doplnk k Balatonu

Interiry centrln budovy v lznch Zalakaros jsou trochu bluditm.

adu termlnch arel ukrv tak ir okol Balatonu. Jejich ldrem je Zalakaros. Na m interiry tamnho rozlehlho resortu psobily trochu nepehledn, ale pi delm pobytu se nvtvnk urit zorientuje. Informan systm zahrnuje i eskou mutaci. A etina je slyet tak u bazn.

Maximln teplota liv vody dosahuje 38 stup. Tady u temn voda siln von po rop. Zalakaros je typick turistick letovisko a kla livch ink terml je irok. Krom onemocnn pohybovho apartu se tu l nemoci dchacch cest, nervovho systmu, nebo kon problmy.

Za akvaparkem v Zalakarosi se leskne hladina okrasnho termlnho jezrka, za nm zan naun stezka, kter nvtvnky pivede do tajuplnho lunho lesa. Nedaleko Zalakarose u vesnice Zalavru existovalo na prahu rozkvtu stedovku slovansk hradit, kter zbudoval kne Pribina po svm prku z Nitry.

Uniktnm termlnm jezerem v dobr dojezdov vzdlenosti od Balatonu, kde se koupe a relaxuje, se pyn obec Hvz. Dal pohodov termly se rovn ukrvaj za periferi msta Zalaegerszg, kter je stediskem upy Zala.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.