Mapa trati 016 mezi Chrudim a Moravany

Dnen tra 016 mezi Chrudim a Moravany je soust kdysi ucelenho systmu chrudimskch cukrovarskch loklek, kter vedl od Hemanova Mstce a po Borohrdek. Drha dokzala zsobovat epou cukrovary v Chrudimi, Hrochov Tnci, Slatianech a v Cholticch. Dnes je z tto st v provozu u jen st trat.

Koncesi na stavbu drhy zskala koncem kvtna 1897 spolenost Mstn drha Chrudimsko-Holick, jej koncesioni byli vlastnci cukrovar v okol Chrudimi. Koncesioni byli povinni okamit zahjit vstavbu a dokonit ji do dvou let. S drobnm odkladem se to nakonec povedlo, provoz byl zahjen 26. z 1899. Pten tra vedla z Hemanova Mstce pes Moravany do Borohrdku, odbon tra potom z Hrochova Tnce do Chrasti u Chrudimi a krtk spojka k trati Rakousk severozpadn drhy (NWB) Pardubice Havlkv Brod mezi stanicemi Chrudim msto a Chrudim.

Provoz pro soukromou spolenost zajiovaly sttn drhy, a to jak za Rakouska-Uherska (kkStB), tak po vzniku eskoslovenska (SD). Vlaky jezdily po trati nejprve smen (osobn i nkladn v jedn souprav), celkem 51 kilometr ujely za ti a pl hodiny. V roce 1925 byla nakonec soukrom loklka zesttnna.

S padkem cukrovarnictv ovem upadal i vznam drhy. V roce 1978 byl ukonen provoz odbon trati do Chrasti u Chrudimi, v prosinci 2011 byla zastavena osobn doprava mezi Hemanovm Mstcem a stanic Chrudim msto. Dnes u tam nejezd nic, tra pomalu zarst. Provoz osobnch vlak zstal aspo v seku ChrudimMoravany a MoravanyHolice. V turistick sezon na tra 016 navc vyr motorek Pardubickho spolku historie eleznin dopravy, ze kterho jsme nateli i my.

Tra z Chrudimi do Moravan si mete projet zrychlen za 3 a pl minuty:

Jarnm Chrudimskem

Nai jzdu Hurvnkem M131.1133 zanme na historickm ndra Rakousk severozpadn drhy v Chrudimi. Historick msto Chrudim turisty lk pedevm na zbytky svho stedovkho opevnn, navtvit mete tak tamn Regionln muzeum, Muzeum baroknch soch nebo Muzeum loutkskch kultur.

Vyrme soubn s trat do Pardubic, ale po zvltn koleji. Tato dispozice se zde dochovala jet z roku 1899, kdy kadou kolej vlastnila jin spolenost. Po osmi stech metrech se nae kolej st vpravo, za obloukem potkvme kolej hlavn trat, kter vedla do Hemanova Mstce. Zastavujeme ve stanici Chrudim msto, co bylo i podle historickch fotografi centrum mstn drhy.

Mal
Velk

il parn provoz ve stanici Chrudim msto na konci 60. let 20. stolet

Pr set metr za stanic pejedeme po ocelovm most eku Chrudimku. Zhruba kilometr za nm bvala do prosince 2008 zastvka Topol. Sice stla uprosted nieho, zase z n byl jen skok ke stejnojmennmu hraditi, jednomu z nejstarch v echch. Lid tam ili u v mlad dob kamenn a jet ve stedovku tam stvala opevnn tvrz. Te se muste k Topolu vrtit a ze zastvky Tunchody, kter optimalizaci zatm peila.

Ostatn tra lemuje hned nkolik archeologickch nalezi. Jedno najdeme v heticch, dal pak u Dvakaovic, jen ti a pl kilometru severovchodn od zastvky Vejvanovice. Na cest k tomuto nejstarmu keltskmu hraditi na Chrudimsku muste pekonat uml kanl Zminka. Tento nhon je jedenct a pl kilometru dlouh a byl vybudovn v 15. stolet v obdob prudkho rozvoje rybnkstv ve vchodnch echch. Slouil k napjen dnes u zanikl rybnin soustavy okolo vesnice Zminn a k pohonu nkolika mln.

Hurvnek M131.1133 v zastvce Tunchody (2. listopad 2018)

Ze vech zastvek mezi Tunchody a Hrochovm Tncem, ktermi motorek PSHD projd, se mete vydat do hasiskho muzea v obci Ko, tra toti Ko obkruuje. Krom hasiskch vetern tam urit budete obdivovat tak gotick kostel svatho Bartolomje s uniktnm devnm pstupovm mostem.

Ze stanice Hrochv Tnec se vypravte teba k mstnmu zmku. Barokn stavba ze 17. stolet se sice prv opravuje, navtvit mete alespo zmeck park. No, a kdy pjdete objevovat zaniklou tra do Chrasti u Chrudimi, zastavte se v tamnm muzeu, kde si mete prohldnout repliku slavn blovy bible, kter vznikla v nedalekch Podlaicch.

ku Novohradku za Hrochovm Tncem pejedeme po zajmavm soumost. Prav, dnes nepouvan most slouil vlece do mstnho cukrovaru. V roce 1970 nahradil ten pvodn, kvli ktermu vznikla mstn drha, a patil mezi nejmodernj a nejvt v republice. Cukern kvty Evropsk unie a pokles cen epnho cukru ale vedli k jeho zniku a likvidaci v roce 2007. Do cukrovaru se dalo pvodn pmo dojet i od Moravan.

Soumost pes Novohradku za stanic Hrochv Tnec. Kolej vpravo vedla do nejmodernjho cukrovaru v esku. Fungoval ovem jen mezi lety 19702007, potom byl kvli cukrovm kvtm EU zboen.

Ns u ek jen zastvka Boice a potom klesn do stanice Moravany, k nkdej Severn sttn drze, dnes koridoru esk Tebov Pardubice Koln. Mstn drha tady kiovala hlavn tra a pak pokraovala dl smrem na Holice. Tento sek si Hurvnkem Pardubickho spolku historie eleznin dopravy projedeme zase nkdy pt.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.