Aktualizace: 14.05.2024 15:07

Brusel – Ministři financí zemí Evropské unie dnes dosáhli politické shody nad návrhem směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně. Norma známá pod zkratkou FASTER (Faster and Safer Relief on Excess Withholding Taxes) má zabránit zneužívání daňových předpisů v oblasti srážkové daně a zefektivnit postupy v rámci Evropské unie. Česko při jednání zastupoval ministr Zbyněk Stanjura.

„My jsme od počátku byli velmi skeptičtí, protože jsme přesvědčeni, že náš systém je funkční a bezpečný. Podařilo se nám ale vyjednat takové podmínky, že jsme nakonec mohli vyjádřit souhlas,“ řekl Stanjura českým novinářům v Bruselu. O českých výhradách jednal ještě v pondělí se zástupci belgického předsednictví. „Nakonec byly parametry změkčeny a České republiky se to v zásadě nebude týkat, nebudeme muset měnit náš funkční systém,“ dodal. Česko podle něj od začátku jasně formulovalo své výhrady, které byly akceptovány a výsledný text tak bylo možné podpořit. Pro schválení byla potřeba jednomyslnost.

Návrh směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně zveřejnila Evropská komise v červnu 2023. Hlavním nástrojem jednotného systému je zavedení jednotného digitálního certifikátu o daňové rezidenci a vytvoření centrálního registru finančních zprostředkovatelů, tedy subjektů, které vyplácejí zdanitelný příjem jinému subjektu a které mají povinnost strhnout a odvést srážkovou daň z takové platby. Navržená účinnost směrnice je od 1. ledna 2027. Návrh má zavést rychlejší postupy pro uplatňování srážkových daní především při výplatách zisků a úroků z veřejně obchodovatelných akcií a dluhopisů.

Ministři usilovali rovněž o nalezení politické dohody o balíčku týkajícím se daně z přidané hodnoty v digitálním věku. Balíček má tři části, jejichž cílem je bojovat proti podvodům v oblasti DPH, podporovat podniky a prosazovat digitalizaci. Shody se zatím dosáhnout nepodařilo.

„Jeden členský stát to neodsouhlasil, my jsme to nebyli, my jsme to naopak přivítali, protože například jednotná pravidla pro elektronické fakturace jsou podle mě dobrá zpráva i pro české podnikatele,“ uvedl ministr Stanjura. Evropská komise bude nyní s tímto členským státem vyjednávat a hledat kompromis.

„Tady je nicméně vidět, jak je dobré mít jednomyslnost v daňových věcech,“ doplnil český ministr financí s tím, že díky tomu ČR mohla i ve směrnici FASTER uplatit svůj pohled. „Kdyby tam byla kvalifikovaná většina, tak si myslím, že výsledný text směrnice by pro Českou republiku tak výhodný nebyl,“ dodal.

 

 

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.