Na stovce hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) začne na Zelený čtvrtek návštěvnická sezona. Letos se věnuje Habsburkům. Na návštěvníky čekají nově zpřístupněné prostory a prohlídkové trasy nejen ve spojení s tímto panovnickým rodem. Svou znalost českých hradů a zámků, kterých se novinky týkají, si můžete ověřit v kvízu na konci článku. Lidé musí v nové sezoně na části památek počítat se zvýšením vstupného.

Památky návštěvníky i v této sezoně zvou na prohlídky „Po stopách šlechtických rodů“. Letošní program se věnuje Habsburkům, a jak napovídá podtitul „domovem i v Českých zemích“, chce představit, kde tento panovnický rod bydlel v Čechách a na Moravě. A také jak Habsburkové svá zdejší zděděná či zakoupená sídla přizpůsobovali svým vkusům a zálibám.

Hlavními objekty jsou státní zámky Konopiště, Ploskovice a Zákupy. K jednadvaceti objektům ve správě NPÚ se připojují také další instituce a organizace či města, která spravují bývalá habsburská sídla: Ostrov, Brandýs nad Labem, Buštěhrad nebo Židlochovice.

Místa, kde Habsburkové žili, ženili se i jednali

Konopiště bylo hlavním a posledním sídlem následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho Žofie Chotkové. Oba zemřeli při atentátu v Sarajevu, který se stal rozbuškou pro vypuknutí první světové války a od nějž letos uplyne sto deset let.

Zámek nabídne od dubna do listopadu 2024 večerní prohlídky zaměřené na nejvýznamnější Habsburky. Představí množství historických předmětů včetně osobních věcí rodiny zavražděného arcivévody. „Máme spoustu dobových fotografií, protože arcivévoda nechával interiéry fotit, takže jsme podle nich všechny místnosti zařizovali,“ podotýká kastelánka Jana Sedláčková. Zpět se podařilo získat i věci odvezené členy štábu SS, jehož hlavní sídlo za druhé světové války bylo právě na Konopišti. K nalezení pomohly pečlivě vedené seznamy.

V květnu také ve spolupráci s Národním technickým muzeem vyjede z Prahy do Benešova, poblíž něhož Konopiště leží, parní vlak se salonním vozem rodiny Františka Ferdinanda d’Este.

Další dva hlavní objekty „habsburské“ sezony – Ploskovice a Zákupy – jsou spojeny s posledním korunovaným českým králem Ferdinandem I. Dobrotivým. Pobýval na nich po své abdikaci v roce 1848. Ale nejen on.

„Císař František Josef I. se na zámku sešel s ruským carem Alexandrem II. A jeden z nejznámějších okamžiků spojený s Habsburky je 1. červenec 1900, kdy si v Zákupech za manželku vzal František Ferdinand d’Este Žofii Chotkovou,“ připomněl zákupský kastelán Vladimír Trégl.

Zvyšuje se návštěvnost i vstupné

Na části památek se po dvou letech zvyšuje vstupné, zůstává však zachovaný systém slev. V loňském roce na památky NPÚ přišlo celkem 4,2 milionu návštěvníků. „Neřekla bych, že jsme na číslech roku 2019, která byly extrémní, ale vidíme trend vzrůstu už za první měsíce. Ve srovnání s loňským rokem vzrostla na památkách přístupných celoročně návštěvnost o dvacet procent,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. V předcovidových letech 2018 a 2019 se na hrady a zámky vydalo více než pět milionů lidí.

Novinky aktuální návštěvnické sezony – nejen ty spojené s Habsburky – na konkrétních zámcích a hradech poodhalí následující kvíz. 

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.