Pestoe nejvy hory eska zdnliv nabzej zimn vyit hlavn pro sjezdae, svj rj na zemi zde najdou i vyznavai bl stopy. Celkem 71 kilometr dlouh Krkonosk magistrla spojuje Harrachov se aclem a nabz skvlou trasu pro zimn lyask putovn. My jsme se vydali do jej vchodn sti, kde bkai najdou jeden z jejch nejlpe upravovanch sek.

Pro nstup jsme zvolili rozcest u Zadnch Rennerovch bud, kter se nachzej ve vce 1 100 metr nad moem. Sem se d na lych dojet napklad ze Strnho od zastvky u lomu, ppadn lze vyrazit z vrcholu Pl nad pindlerovm Mlnem.

My jsme vyuili nocleh na nedalekch Friesovch boudch, v okol najdete dal ubytovac monosti, jako jsou napklad penzion Andula, Bouda Klnovka nebo Dvorsk bouda. Trasa od Rennerovek na ernou horu m trnct kilometr, tam a zpt ns tedy ekalo necelch ticet kilometr.

Pohled z Li cesty k Zadnm Rennerovm boudm

Hned prvn kilometry vletu nabzej jednu z nejkvalitnjch pas pro bkovn v Krkonoch. Mluvme o Li cest, irok svnici, kter se zaezv do jinho svahu Li hory a pjemnm profilem m k Tetevm boudm. Tato cesta (ostatn jako pevn st magistrly) je dostaten irok, take se na n vejdou jak klasici, tak i vyznavai bruslen. S oblibou j vyuvaj i sportovn oddly a pravideln tu trnuj mnoz zvodn bkai. Z cesty se otevraj pohledy na podkrkono a tu a tam ped nmi probleskne vrchol ern hory.

Odboku k Tetevm boudm protentokrt vynechvme a stme se oste vlevo na irokou a pmou plynovodn cestu. Ta ns pivede pod Lesn boudu, proslulou domc kuchyn z mstnch produkt. Magistrla pokrauje rovn k horn stanici vleku Zahrdky, alternativn cesta vede pes Hrnsk boudy.

Volme scenritj magistrlu a dostvme se na Luiny horsk louky s mnoha boudami, kter se rozprostraj vysoko nad Pec pod Snkou. Zde se oddvme ndhernm pohledm na Snku, Studnin horu i pibliujc se ernou horu. Dominantn stavbou je erven naten Prask bouda, jeden z nejvtch a nejznmjch horskch hotel v Krkonoch.

Jdelna Prask boudy s historickm interirem

Zastavujeme tu na polvku a chvilku si odpoineme v historickm interiru jdelny, do jejch jinch oken se pjemn opr slunce. Vyhlenou cukrrnu na Prask bohuel ped lety zruili, ale my vme, e i bez sladkho dopingu hrav zdolme stoupn, kter ns nyn ek.

Panoramata a raelinit na ern hoe

Cesta se pehoupne kolem Kolnsk boudy s obm vyezvanm Krakonoem a klesne do mlkho sedlka. Pehldnout byste zde nemli historick kamenn rozcestnk. Podobnch najdeme v Krkonoch vc napklad u Rchorsk boudy nebo na vchodnm bo ern hory u Malch Pardubickch bud. Zde magistrla odbouje vpravo a vede na ernou horu po sice del, ale zato vyhldkov cest.

Rozhodujeme se pokraovat vzhru pmou cestou na vrchol a po magistrle se pak vrtit. U rozcest, nazvanho pro ast davy turist Vclavk, lye sundvme a nejstrmj pas zdolvme pky.

Na ernohorskm raeliniti ve le pod snhem a krajina s nzkmi smrky pipomn severskou tajgu.

U dalho rozcestnku se vydvme po pm chodnku k ernohorskmu raeliniti, kde loni na podzim sprva KRNAP postavila novou vyhldkovou v. Jedn se o cennou rezervaci s vskytem chrnnch druh a nejvt lesn raelinit na zem Krkono. Nyn ve le pod snhem a krajina s nzkmi smrky pipomn severskou tajgu. Kolem raelinit vede naun stezka, kter je od 15. bezna do 31. kvtna uzavena z dvodu ochrany pezimujcch tetvk.

Vracme se zpt na irokou cestu a lymo zdolvme posledn vkov metry na vrchol ern hory. Mme tst na poas, z okraje lesa u ruin Sokolsk boudy se otevraj dalek vhledy jinm smrem do podh. Kdo chce rozhledy jet trochu vylepit, me vystoupat na nedalekou rozhlednu Panorama, umstnou na sloupu star lanov drhy.

Nvrat pes Li horu

Nazpt mme v plnu vrtit se pokud mono po jinch cestch, abychom poznali dal krkonosk zkout. Objdme tedy vrchol ern hory po tak zvanm Malm okruhu, a pak u ns ek dlouh a rychl sjezd severnm bom ern hory. Z nkolika mst se odtud otevraj vhledy na Snku, Studnin horu nebo Li horu.

Panoramatick sek magistrly na ern hoe

Cesta na hebeni Li hory

Svist skluznic a ztrta vky ns doprovz zpt na Luiny, odkud ovem tentokrte volme cestu pes Hrnsk boudy. Tato enklva nkolika horskch chat se nachz uprosted les nad ernm dolem ve vce 1 050 metr nad moem. Zde dosahujeme nejniho bodu celho vletu a ped nmi je dlouh stoupn k tomu nejvymu. Hodlme toti zdolat vrchol Li hory a zpestit si tak vlet o dal panoramata.

Je teba podotknout, e cesta pes Li horu obvykle nemv upraven bkask stopy. Hor technick podmnky vak vyvauj vhledy na Snku a ob dl a kdy se za Lyaskou boudou otome, mme ernou horu jako na dlani. Zastavujeme jet jednou na vyhldce pod vrcholem a pak pokraujeme lesnatm hebenem k oblben kiovatce turistickch cest u Chalupy Na Rozcest.

Uvnit krbem vyhtho interiru se u svaku zahvme i my a tme se na zvren sjezd. U Klnovch bud obdivujeme pohled na vzdlen Kotel a opt se napojujeme na Krkonoskou magistrlu, po n pokraujeme k penzionu Andula na Friesovch boudch. My u jsme tady doma, nicmn kdo vyrazil ze Strnho, m nyn ped sebou dal kilometry klesn. Ty lze absolvovat buto po zasnen silnici pes Hus boudy nebo po rolbov Nov Friesov cest.

Me se hodit

Dlka trasy: 28 km (6 hod.)
Celkov stoupn: 730 m
Oberstven na trase: Tetev boudy, Lesn Bouda, Prask bouda, ern bouda, kiosek U star lanovky na ern hoe, Lyask bouda, Chata na rozcest, Friesovy boudy

Aktuln stav pravy stop a dal informace k bkovn v Krkonoch si mete zkontrlovoat zde.

Krkonosk bkask magistrla je pten bkask trasa, kter prochz celmi Krkonoemi od acle po Harrachov v dlce 71 kilometr. Na tuto zkladn trasu pak navazuje dalch vce ne 600 kilometr trat a okruh. Magistrla je v ternu znaena ervenou znakou.

Trasa (od vchodu k zpadu): acl Rchorsk k Rchorsk bouda Horn Marov Reissovy domky Krausovy boudy Velk Pardubick boudy Kolnsk bouda Prask bouda nad Tetevmi boudami po Li cest pod Freisovmi boudami pod Klnovkou Okolo srubu pes Krsnou pl Svat Petr pindlerv Mln most pes Labe lanov drha Medvdn Horn Mseky Zlat nvr Vrbatova Bouda U ty pn Voseck bouda Mumlavsk bouda Harrachov

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.