Aktualizace: 9.05.2024 17:02

Ostrava – Někdejší rektor Slezské univerzity v Opavě a nominant na ministra pro vědu, výzkum a inovace Pavel Tuleja (TOP 09) nabídl svou rezignaci na pozici prorektora pro strategii a komunikaci, kterou nyní na univerzitě vykonává. Vyplývá to z prohlášení, které univerzita vydala na svých webových stránkách. Tuleja měl nastoupit na post uvolněný po demisi Heleny Langšádlové, kterou strana kritizovala za nedostatečnou prezentaci výsledků ve svém resortu. Nominace se ale vzdal v reakci na kritiku, že publikoval své práce v tzv. predátorských časopisech, které nesplňují vědecké standardy.

Univerzita v prohlášení zároveň uvedla, že současný rektor Tomáš Gongol požádá Etickou komisi Slezské univerzity v Opavě o prošetření mediálně vytýkaných publikačních a konferenčních aktivit Tuleji a také docenta Michala Tvrdoně.

„Cílem prošetření u Etické komise je s jistotou zjistit, zda publikační a konferenční aktivity obou kolegů docentů jsou, či nejsou v souladu s vysokoškolskou legislativou a vnitřními předpisy Slezské univerzity, včetně předpisů etických. Na základě zjištěných závěrů rektor vyvodí relevantní důsledky. Ve světle těchto zjištění se tedy také rozhodne, zda přijme, či nepřijme nabízenou rezignaci Pavla Tuleji na pozici prorektora,“ uvedla univerzita v prohlášení.

Zároveň však poukázala na to, že aktuálně mediálně zpochybňované vědecké texty Tuleji i Tvrdoně vyšly ještě před tím, než čeští vědci mohli vědět, že některé vědecké časopisy či konference budou v budoucnu považovány za tzv. predátorské. „V českém prostředí se problematika predátorských časopisů začala intenzivně řešit na přelomu let 2015 a 2016… Postupně od počátku roku 2016 začaly české vysoké školy na problematiku predátorských časopisů reagovat a začaly vydávat doporučení a vnitřní předpisy, jak při publikování postupovat,“ uvádí se v prohlášení.

Univerzita tvrdí, že Tuleja i Tvrdoň se od října 2015, kdy se uvnitř české vědecké obce začalo o fenoménu predátorských časopisů a konferencí mluvit, ve zpochybňovaných časopisech nepublikovali a do predátorských konferencí se nezapojovali.

Ministerský kandidát TOP 09 Tuleja čelil kritice za to, že své vědecké práce publikoval v tzv. predátorských časopisech, někteří zástupci akademické obce navíc poukázali na podle nich nevalnou kvalitu jeho odborných prací v oboru ekonomie. Predátorské časopisy zveřejňují články bez ohledu na jejich kvalitu, akademické prostředí zaplavují texty, které nesplňují základní náležitosti odborných materiálů.

Tuleja se po kritice rozhodl vzdát své nominace na post ministra. Uvedl, že žádný člen vlády nesmí být zatížen pochybnostmi. „V posledních dnech vyšlo najevo několik mých selhání, kterých jsem si sice nebyl vědom, ale která nechci a nemohu relativizovat. Politická kultura v naší zemi je pro mě nesmírně důležitá a považuji za samozřejmé vyvodit z toho politickou odpovědnost. Žádný ministr nesmí být zatížen pochybnostmi o způsobilosti vykonávat svůj úřad,“ uvedl tehdy Tuleja. TOP 09 poté na uvolněný post navrhla předsedu sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.