Spolková vláda přepracovala testy, které skládají uchazeči o německé občanství. Podle magazínu Der Spiegel mají nové testové otázky zabránit získat německý pas antisemitsky smýšlejícím osobám. Ministryně vnitra Nancy Faeserová uvedla, že v testech budou mít napříště větší váhu témata jako antisemitismus, právo Izraele na existenci či život Židů v Německu.

„Kdo nesdílí naše hodnoty, nemůže získat německý pas,“ uvedla v úterý ministryně vnitra Faeserová v odpovědi na dotaz, který reagoval na zjištění magazínu Der Spiegel. „Antisemitismus, rasismus a jiné formy pohrdání lidskostí vylučují získání občanství. Toto se vůbec nebude tolerovat.“

Mezi otázkami, které má Der Spiegel k dispozici, jsou například dotazy, jak se jmenuje židovská modlitebna, kdy byl založen Stát Izrael, co dává Německu zvláštní odpovědnost za Izrael, jak se v Německu trestá popírání holocaustu či kdo se může stát členem židovských sportovních klubů Maccabi.

Podle Faeserové má Německo kvůli jím spáchanému holocaustu zvláštní odpovědnost za ochranu Židů a za ochranu Státu Izrael. „Tato odpovědnost je dnes součástí naší identity,“ uvedla ministryně s tím, že každý, kdo chce získat německé občanství, musí uznat tuto německou odpovědnost.

Podle Spiegelu se však spolková vláda zdržela myšlenky vyžadovat před udělením občanství výslovný závazek k právu Izraele na existenci.

Testem projde přes devadesát procent uchazečů

Test slouží jako doklad o znalosti právního a společenského řádu a životních podmínek v Německu. Nyní se skládá z 33 otázek, z nichž tři se týkají příslušné spolkové země. U každé otázky musí uchazeč vybrat správnou odpověď ze čtyř možností, popsal web magazínu Die Zeit.

Testem podle něj projde každý, kdo správně odpoví alespoň na sedmnáct otázek. Podle ministerstva vnitra ho v posledních letech úspěšně skládá více než devadesát procent účastníků. Na otázky je možné se předem připravit v kurzu.

Německá vláda loni schválila výrazné usnadnění získání občanství. Bude to možné po pěti letech pobytu místo stávajících osmi, v dobrých případech integrace budou moci lidé získat německý pas již po třech letech. Faeserová tehdy prohlásila, že země změnu potřebuje, aby díky jasné vyhlídce na život v Německu dokázala přilákat odborníky, které hospodářství nutně potřebuje.

Německo se potýká s nárůstem protižidovských incidentů mimo jiné v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy, kterou zahájil loni 7. října útok teroristického palestinského hnutí Hamás na Izrael.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.