Aktualizace: 9.05.2024 11:27

Brno – Pondělní a především úterní vydatné deště výrazně zmírnily v povrchové vrstvě půdy do 40 centimetrů sucho, které už postihovalo podstatnou část České republiky. S výjimkou Libereckého kraje a severní poloviny Královéhradeckého kraje už se v Česku nyní nevyskytují dva nejhorší stupně sucha, vyplývá z mapy, kterou v úterý večer umístili tvůrci webu Intersucho na síť X.

Zatímco ještě na konci minulého týdne zasahovaly dva nejhorší stupně sucha v půdě do jednoho metru 20 procent území, nyní je to zhruba polovina. Bez projevů sucha byla v neděli zhruba čtvrtina území, nyní je to více než 60 procent. Deště se vyhnuly především severu a severovýchodu Čech, které jsou s výjimkou Krkonoš značně vyschlé ve srovnání s průměrem pro toto období. Míru sucha vědci určují jako poměr mezi aktuální nasyceností půdy a průměrným nasycením v období let 1961 až 2015. Sucho se přitom intenzivně projevuje v některých regionech Česka již od začátku dubna a jeho hlavní příčinou je především teplá zima s nedostatkem sněhových srážek a podprůměrné množství srážek v březnu a na mnoha místech i v dubnu. Vodní zásoba z půdy mizela velmi rychle kvůli brzkému rozvoji vegetace a silně nadprůměrným teplotám v první polovině dubna, které byly příčinou velkého výparu.

Deště způsobily také výrazně zmírnění požárního rizika, které bylo velmi silné především na přelomu dubna a května nejen kvůli suchu, ale i kvůli silnému větru. „Nyní je po vydatných deštích vlhkost paliva na velké části území vysoká. Jenže neplatí to všude. Na Moravě a v severních Čechách je stále relativně nízká a i tam se dnes či v pátek bude vyskytovat vyšší požární riziko,“ řekl ČTK klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který se podílí na tvorbě webu FireRisk.

V nejbližších dnech modely podle něj žádné významnější srážky neočekávají, jejich možnost předpovídají až pro čtvrtek a pátek příštího týdne.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.