Evropská komise (EK) ve čtvrtek představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, která mají zmírnit tlak, jemuž zemědělci čelí. Chtěla by mimo jiné zjednodušit některé podmínky, které musí farmáři v Evropské unii splňovat pro získání dotací, či snížit počet kontrol v zemědělských podnicích až o 50 procent. V pondělí se návrhy budou zabývat ministři zemědělství 27 členských států EU, kteří se sejdou v Bruselu.

Na výzvu zemědělských organizací východní a střední Evropy se ve čtvrtek konaly demonstrace a protestní jízdy zemědělců, které byly zaměřené mimo jiné proti unijní agrární politice. Čeští zemědělci s až stovkami traktorů v jednotlivých krajích zpomalovali dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů, přičemž některé z nich se jim podařilo na chvíli zablokovat. Setkávali se tam také s kolegy z dalších středoevropských zemí, například Slovenska, Maďarska, Polska či Německa, kteří se do protestních akcí rovněž zapojili.

Komise rovněž v návrzích uvádí, že chce zmírnit požadavky na zachování trvalých travních porostů, aby zmírnila ztrátu příjmů, kterou to znamená pro bývalé chovatele hospodářských zvířat, kteří přešli na pěstování jiných plodin.

Součástí seznamu je také vyjasnění používání pojmů „vyšší moc“ a „mimořádné okolnosti“, aby se zamezilo postihům zemědělců za nedodržení podmínek společné zemědělské politiky. V březnu plánuje EK spustit online konzultace a později vypracovat podrobnou analýzu, jejímž cílem je zjistit nejzávažnější dopady složitého právního rámce na zemědělce.

Komise především navrhuje také „zjednodušit metodiku některých kontrol“ s cílem „snížit až o 50 procent počet návštěv zemědělských podniků prováděných vnitrostátními správními orgány“. Záměrem je „racionalizovat a zpřesnit vyhodnocování plošného monitoringu“ díky „automatizované analýze snímků“ z evropského satelitního programu Copernicus. „Toto opatření přímo reaguje na požadavky členských států,“ napsala v tiskovém prohlášení EK.

„Komise je i nadále plně odhodlána hledat řešení, která by zmírnila tlak (…) a pomohla našim zemědělcům zajistit potravinovou bezpečnost,“ uvedla šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Komise již v lednu navrhla opatření na částečné omezení dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny a větší flexibilitu u pravidel týkajících se nevyužité půdy. Zemědělský sektor však tyto ústupky shledal do značné míry nedostatečnými, a to ve shodě s členskými státy, které požadovaly ambicióznější opatření. Tento návrh také nevedl k ukončení zemědělských protestů, které v posledních měsících zachvátily řadu evropských zemí.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.