Aktualizace: 6.03.2024 14:26

Praha – Do maturitních oborů se hlásí téměř 80 procent uchazečů o studium na střední škole. Letos se do maturitních oborů všech forem studia hlásí asi 126.800 uchazečů, zhruba o 10.000 více než loni. Vyplývá to z dat, které novinářům poskytlo ministerstvo školství. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je největší převis poptávky nad nabídkou u čtyřletých a víceletých gymnázií.

Na střední školy se letos hlásí do všech forem studia téměř 162.000 uchazečů, o denní formu studia má zájem asi 156.400 lidí. Přihlášku do studia maturitního oboru v denní formě si letos podalo více než 122.700 uchazečů, na denní obory s výučním listem se hlásí téměř 32.000 uchazečů. Díky digitalizaci přihlášek na střední školy je podle Zatloukala možné zjistit, jaký je zájem o jednotlivé obory. Ministerstvo také nově eviduje i uchazeče o nematuritní obory středních škol.

„Největší převis je u gymnázií, a to jak čtyřletých, tak víceletých. Problémy jsou zejména v Praze a Jihomoravském kraji,“ řekl Zatloukal. Na svých přihláškách uchazeči určovali, na kterou školu chtějí nejvíce. Do denní formy studia na čtyřletá gymnázia si dalo přihlášku s prioritou na prvním místě více než 19.000 dětí. Nabízená kapacita těchto oborů gymnázií, kterou ředitelé zadali do systému přihlašování na střední školy, je asi 16.200 míst.

Na lycea v denní formě studia si přihlášku s prioritou jedna podalo 6875 uchazečů, jejich kapacita je podle systému 6888 míst. Počet míst ve školách se může pro příští školní rok dodatečně zvýšit, ředitelé mohou místa navýšit například pro druhé kolo přijímacího řízení. Na ostatní střední školy s maturitou si přihlášku s nejvyšší prioritou v denní formě studia podalo 68.923 uchazečů, nabízená kapacita je 69.309 míst.

Do denního studia nematuritních oborů si přihlášku s nejvyšší prioritou podalo 32.745 uchazečů, z toho 31.883 do oborů s výučním listem. Nabízená kapacita u těchto oborů s výučním listem je 49.242 míst a u oborů bez výučního listu 1384.

Velký převis poptávky je možné pozorovat u víceletých gymnázií. Na osmiletá gymnázia si přihlášku podalo 19.889 dětí, tedy více než dvojnásobek kapacity, kterou školy nabízí. Nabízená kapacita osmiletých gymnázií je 9217 míst. Na šestiletá gymnázia se hlásí 7945 dětí, úspěšných může být z hlediska kapacity asi 30 procent. Na šestiletých gymnáziích je zhruba 2500 míst. U všech typů oborů jsou z dostupných dat podle ministerstva patrné velké regionální rozdíly v nabízených kapacitách i zájmu uchazečů.

Uchazeči mohli podávat přihlášky elektronicky, hybridně, tedy v papírové podobě s podporou elektronického systému nebo klasickou papírovou formou. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) přišlo více než 120.000 přihlášek elektronicky, 14.000 hybridně a 25.000 papírovou formou.

Informace o podaných přihláškách a zájmu uchazečů najdou lidé na webu Vzdělávání v datech. Vyhledat si mohou kapacity jednotlivých škol i kolik se na daný obor hlásí lidí.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.