Daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu musí osoby samostatně výdělečně činné odevzdat včas, jinak hrozí sankce. Platbu daně z nemovitých věcí lze zase rozložit do dvou splátek. V dalším díle seriálu
Aktuálně.cz připomeneme, jaké daňové termíny si letos pohlídat.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je třeba na příslušný finanční úřad podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To znamená nejpozději do 2. dubna 2024.

Pokud je však daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání na čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 2. května 2024. A pokud daňové přiznání osobám samostatně výdělečně činným zpracovává daňový poradce, je lhůta ještě delší, a to až do 1. července

Pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tedy do 2. dubna, 2. května nebo 1. července. Pokud vám naopak vznikne přeplatek, má na vrácení peněz finanční úřad 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání.

Zaměstnanci, kteří museli své daňové povinnosti vyřídit u zaměstnavatele už do 15. února, dostanou přeplatky ve mzdě za březen, tedy v dubnové výplatě.

Při změně pojišťovny podáváte dva přehledy

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení musí být odevzdány do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Přehledy za rok 2023 tak musí být na úřadech do 2. května, 3. června nebo 1. srpna v závislosti na tom, kdy má daňový poplatník termín pro odevzdání daňového přiznání. Lhůta pro zaplacení nedoplatku na sociálním či zdravotním pojištění je osm dnů od podání přehledu.

„Schválením konsolidačního balíčku si od letošního ledna všichni OSVČ připlatí na zálohách na sociální a zdravotní pojištění více než v předchozích letech. Došlo ke zvýšení vyměřovacího základu OSVČ pro důchodové pojištění z 50 na 55 procent daňového základu z podnikání. Tato změna má více přiblížit výše důchodů OSVČ k důchodům zaměstnanců,“ upozornila provozní ředitelka NeoTax Nikola Žítková.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění letos poměrně výrazně vzrostly, a to o 246 korun za měsíc. Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2024 činí 2 968 korun, v případě sociálního pojištění jde o 3 852 korun, pro nové OSVČ 3 210 Kč. Minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost má výši 1 413 korun. Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ u vedlejší činnosti platit nemusí. Nové zálohy je povinné platit již od ledna.

Nedodržení termínu znamená pokutu

Daňové přiznání musí lidé podat i v případě, že mají nulovou daň z příjmu například kvůli nízkému daňovému základu nebo po uplatnění daňových slev. 

Stejně tak je nutné podat přehled na sociální správy i v situaci, kdy se neplatí sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Taková situace nastává v případě, že z vedlejší činnosti je hrubý zisk do limitu. Loni limit činil 93 387 korun ročně, letos se zvyšuje na 105 521 korun. Oproti loňskému roku tak lze mít vyšší příjem a neplatit sociální pojištění.

To samé platí u přehledu pro zdravotní pojišťovnu – i když OSVČ neplatí pravidelné zálohy, protože u vedlejší činnosti nemusí, přehled v termínu podat musí.

Platba daně z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podávat lidé, kteří si loni pořídili byt, dům, pozemek. „Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Dále ti, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci loni provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží,“ uvádí na svých stránkách finanční správa.

Daňovou povinnost má vlastník, nikoliv nájemce. U družstevních bytů přechází daňová povinnost na družstvo.

„Daň z nemovitých věcí zavedla mnoho změn, které platí již od začátku tohoto roku. Došlo k navýšení sazeb a koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Jedním z hlavních témat je také garáž – nyní se daní podle zápisu v katastru, nikoliv podle faktického užívání. I když ji využíváte jako sklad na nářadí, je potřeba ji v daňovém přiznání uvést jako garáž,“ vysvětlila Žítková.

Pokud jste pořídili více nemovitostí v různých krajích, musíte podat přiznání k dani vždy za každý kraj zvlášť. Jestliže jste opomněli daňové přiznání podat, je to problém, protože mělo být na úřadu do konce ledna 2024.

Sankce jsou ve výši 0,05 procenta z výše vypočtené daně za každý den prodlení. Finanční úřad by vás měl na nesplnění povinnosti upozornit.

Samotná daň z nemovitých věcí se platí do konce května, v případě roční daně nad pět tisíc korun potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.