Silničáři na pražském Barrandovském mostě zahájili další část přípravných prací pro letošní opravu. Kvůli vybudování konstrukce pod severním chodníkem, přejezdu pro převedení jednoho jízdního pruhu do protisměru a přeložení telekomunikačních kabelů bude od 9. do 11. února omezen příjezd z Jižní spojky i Modřan. Zavřen bude chodník a cyklostezka na severní části soumostí ve směru.

Po dvě noci z pátku 9. na sobotu 10. února a ze soboty na neděli 11. února silničáři na příjezdu z Jižní spojky uzavřou dva levé jízdní pruhy a doprava bude vedena po zpevněné krajnici. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice bude uzavřen levý jízdní pruh a auta pojedou v pravém pruhu. V sobotu přes den pak řidiči z Jižní spojky pojedou ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na nájezdu z Modřan bude uzavřen pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v levém.

V sobotu silničáři od 08:30 do 17:00 a v neděli od 08:30 do 15:00 také odvrtají povrch vozovky na severním mostě, aby tam mohli při následné rekonstrukci mostu položit speciální betonovou vrstvu. Dělníci také vybudují speciální konstrukci pod severním chodníkem, která je nutná pro bourání a výstavbu nové římsy. „Jelikož je prostor římsy využíván jako chodník a cyklotrasa A12, musí se tato komunikace zcela uzavřít, a to včetně chodníků na ně navazujících,“ vysvětlila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Babora Lišková.

TSK v druhé polovině ledna zahájila první část přípravných prací. Mění ložiska severní části soumostí. Při výměně je částečně omezen provoz. Tyto práce potrvají do 11. února. Letos má pak TSK naplánovánu třetí etapu oprav mostu ze čtyř. Loni a předloni byla opravena část ve směru ze Smíchova do Braníku. Letos se bude pracovat na severní části mostu ve směru na Smíchov.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let, vždy trvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.