V krkonoskm Rokytnu stoj ve svahu na pat hor mal osmibok bl kaplika. Prv tady se odehrvaj stejn scny filmu Krakono a lynci. Dva kluci a pak uitel a lesnk v podn Ondeje Havelky a Miroslava Vladyky se tam prohnj na devnch lych a padaj za zvuk geniln hudby Petra Hapky. Vynlez je to erchmantsk, k uitel roztomilou etinou. A nsledn kopec pekt na Krakonoovu posteli. Kadou chvli tr n nohy s lyemi ze snhu a j nechpu, e je v tom filmu nezlomili (ty nohy i ty lye).

Zan tam i naun stezka Krakono a lynci, kter vede nahoru do hor smrem na boudy Dvoraky. Stoupm do svahu a dozvdm se teba, e v Rokytnici vozil lyae prvn vlek u ns nebo e jeden z prkopnk lyovn si zmnil jmno na Ale Lyec.

Na louce nad Rokytnic u kapliky ve filmu dti i uitel s hajnm lyuj, skuj a padaj.

Dj filmu je v kostce takov, e dvojice kolk pome paerkovi v podn Karla Hemnka, kter prch ped finann str, a dostane za to od nj lye. Ve stejn dob se u lyovat i hrabc myslivci a film kon velkolepou kostmovanou jzdou s Krakonoem na sanch, kter se dodnes odehrv v beznu v sousednm Harrachov.

Zpocen dorm na Dvoraky. Vbec nechpu, jak by tudy mohli chodit hoi denn do koly v dol, kdy to je snad nejhor kopec v celch Krkonoch. Na pti kilometrech lovk vystoup vc jak 500 vkovch metr.

Pustil jsem si znovu kvli psan tohoto textu film Krakono a lynci. Prvn, co m pratilo pes nos, byla krajina pokryt snhem a mocn zvje i ve vesnicch, mnohem vy ne potkvme dneska.

Paerck stezka

Z Dvoraek, samoty s pti chatami, se pod otevr stejn chvatn vhled dol do Podkrkono (jsou vidt v dlce i Trosky), jako ml ped sebou paerk na lych v podob Karla Hemnka, kdy zmizel v dol se zvolnm: Dobe se vm odmnm!

Mon vtm magnetem ne vhled je tu horsk chata tumpovka, kde m personl navzdory obrovsk kapacit loklu raketovou rychlost. Za dv minuty jsem dostal menu, za dal dv minuty aj, za pt minut lvance s borvkami a lehakou, za dalch 20 minut u jsem byl zase na snhu. Tak jsem si sedl na chvli aspo na laviku s npisem Odpoi si ped vchodem.

Pohled z chalupy na Dvorakch dol do dol na pat Krkono

Hrdinov filmu bydleli v nejvchodnj chalup Dvoraek, kde je stanice horsk sluby. Akort kdyby ml paerk na lych pechzet hory (v zim) zrovna kolem Dvoraek jako ve filmu, tak by to podle m byl sp sebevrah. Dl smrem do Slezska je jeden z nejvych krkonoskch heben s Kotlem a pasti v podob Kotelnch jam. Ale teba to byl fakt Krakono a vechno peletl.

Z Jizerky do Pasek

Pro ten film ei tak miluj? Podle m je to esence na romantick pedstavy o Krkonoch, kter dvno vzala za sv a nahradil ji pindl s pedraenm ajem, grogem a borvkovmi knedlky. Ale na pltn pod vidte ty chaloupky, moe snhu, lidi, kte jet vili v Krakonoe a takovou tu starosvtskou poetiku.

Kdyby nkdo chtl opravdu putovat po filmovch mstech Krakonoe a lynk, nachodil by destky kilometr. Filmov kostel stoj v Roprachticch u Vysokho nad Jizerou, sklrna je dnen Penzion Sklrna na Jizerce v Jizerskch horch a koln budova se toila v Pasekch nad Jizerou.

Ve filmu se objevuje i kostel v Roprachticch u Jilemnice, i kdy v zimnch kulisch.

Historick koln budova v Pasekch nad Jizerou si ve filmu tak zahrla. Uil tam buditel Vnceslav Metelka.

Ve filmu je i hospoda U Trompetra, kde horalov secviuj ochotnick divadlo, protoe maj pijet milovnci hor a z Prahy! A z Prahy? zept se tam nkdo udiven hospodskho. Zajmav je, e takov nzev krmy fakt v kraji existoval, ale a v Bedichov nad Libercem, protoe tam pan hostinsk vyprovzel se zavrakou hosty hrou na trubku.

Vichr z hor

Kol, mistr Vichr, kter ve filmu okopruje norsk vynlez a zane chrlit esk lye, tak existoval. Jeho pedobrazem byl zejm kol Bedich Soukup, kter prvn esk ski opravdu vyrobil, ovem ne v Rokytnici, ale nedalek Horn Brann u Jilemnice. Tak jsem se vydal i tam, protoe je tam dnes muzeum vnovan lyovn a djinm Krkono.

V expozici nechybla figura Krakonoe, nezbytn vycpan jezevec a lika jako v kadm muzeu, ale mly tam i jin rarity. Mezi prvn eskmi lyai, kte se zastnili prvnch zimnch olympijskch her v Chamonix pesn ped 100 lety, byli toti lyai z Brann. V muzeu byl i diplom jednoho z nich podepsan Pierrem Coubertinem.

Socha kole Soukupa, kter v Horn Brann vyrbl prvn lye, stoj v parku u mstnho muzea.

V muzeu je tak poloen k prolistovn podkrkonosk kuchaka, kde m zaujal recept na pivn polvku s rozinkami. Zan: Do vody dme vait deset deka rozinek a obsah pl lahve piva. V druh plce rozkvedlme tyi lce mouky… Tak dobrou chu.

Radji zptky k filmu. Na konci dje pijd na scnu na horskou slavnost nejen Krakono, ale i hrab Vajnar, pestoe sprvn by to ml bt samozejm Jan Nepomuk Frantiek Harrach. Cvakne spou prvnho foku a zima i film kon. To u mm vtinou vlhk oi, e ra lynk je nenvratn pry.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.