Události: Spotřeba alkoholu v Česku (zdroj: ČT24)

Spotřeba alkoholu v Česku zůstává jednou z nejvyšších na světě. Na osobu, včetně dětí, průměrně připadá kolem deseti litrů čistého alkoholu za rok. Obliba cigaret naopak klesá, nahrazují je alternativní produkty.

Češi pijí alkohol skoro při každé příležitosti – v hospodě, na kole nebo u vody. „Alkohol je tady velmi levný, je velmi dostupný, dá se koupit v podstatě kdekoliv a kdykoliv, v různých formách médií je reklama na alkohol velmi viditelná,“ poznamenává Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pozitivní vztah k alkoholu se často objevuje i ve filmech – většinou jako zábavná součást české povahy. Realita je ale mnohem méně veselá. Alkohol společně s tabákem podle odborníků patří mezi nejrizikovější návykové látky.

Čtvrtina dětí zkusí alkohol už v jedenácti

„Tabák má mnohem škodlivější efekt v krátkodobém čase, nicméně u alkoholu je důležité zmínit, že jeho škodlivost je taky významná na okolí člověka, který konzumuje. Ať už je to rodina, pracovní prostředí nebo komunita, ve které se pohybuje,“ popsal Kulhánek.

První zkušenosti s alkoholem mají navíc v Česku děti už od útlého věku. Téměř čtvrtina dětí vyzkoušela alkohol už v jedenácti letech, v patnácti letech už je to 73 procent. U cigaret je poměr výrazně menší. Čtyři procenta u jedenáctiletých a třicet jedna procent u patnáctiletých.

„Sledujeme sice pokles kouření klasických cigaret, ale naopak i narůstající míru užívání alternativních výrobků. V posledních studiích se ukazuje, že to jsou i výrobky, které jsou vyhledávány jako první,“ uvedla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Dlouhodobým problémem podle expertů zůstává, že se nedaří přijmout účinná opatření – jako je omezení prodeje nebo zvýšení daní na alkohol a tabákové výrobky.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.