Aktualizace: 9.02.2024 18:58

Praha – Letošními laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého jsou audiovizuální umělec a fotograf Oskar Helcel, výtvarnice Judita Levitnerová a umělecký No Fun Kolektiv. Ocenění na poli českého současného výtvarného umění letos provázelo několik změn v pravidlech výběru umělců. Mezinárodní porota už nebyla limitována věkovou hranicí 35 let a počet oceněných se snížil z pěti na tři. Předávání cen se dnes uskutečnilo ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze. Společná výstava oceněných se uskuteční v Moravské galerii v Brně.

K rukám poroty bylo doručeno celkem 128 portfolií, dosud nejvyšší počet v historii udělování ceny. Odborná porota ocenila vysokou kvalitu prací, které zahrnovaly širokou škálu postupů s přesahem z výtvarného umění do divadla, filmu, řemesla, designu a hudby.

„Ocenění umělci a umělkyně se pohybují v hodně široké škále výrazových prostředků od textilní tvorby až třeba po počítačové hry. Myslím, že společným tématem je, že umělcům není jedno, co se kolem nás děje a výrazným uměleckým hlasem se vyjadřují k tématům naší doby. Ať už je to třeba gentrifikace městského prostoru, developerismus, takzvaná ženská práce nebo herní prostředí a jeho stereotypy,“ řekla ČTK ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

V případě Helcela porota ocenila jeho politický a kritický postoj k architektuře a její interpretaci. „Jeho zaměření na to, jak nové architektonické přístupy rozdělují společnost prostřednictvím privilegií, je mimořádně zajímavé. Má silný cit pro filmový jazyk a ve svém střihu a instalacích zároveň ukazuje jeho složitost a mnohovrstevnatost,“ uvedla porota ve zdůvodnění ocenění.

Levitnerová se ve své práci vrací k tradici, řemeslu i otázce problematiky ženských prací. Její práce s textilem je kreativní a promyšlená. Ve své praxi podle porotců přímo odkazuje na období českého informelu, ze kterého čerpá autentický přístup k dílu. V tvorbě ale neopomíjí ani aspekty, jako jsou ekologie, nadměrná spotřeba textilu nebo neetické pracovní podmínky. Svá textilní díla umísťuje do veřejného prostoru, kde ve způsobu instalace využívá svůj smysl pro hravost.

No Fun Kolektiv je umělecký a výzkumný queer videoherní kolektiv působící v kontextu střední a východní Evropy. Svými aktivitami a tvorbou nabourává stereotypy počítačových her. Porota ocenila jejich schopnost vnášet digitální technologie do sociálního kontextu.

Letos kromě spolupráce na realizaci a vystavení nového díla a související kurátorské, produkční, finanční a propagační podpory, získají laureáti také celoroční stipendium.

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Cílem ocenění nesoucího jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa, je upozorňovat na tvůrčí, originální a aktuální počiny v současném výtvarném a vizuálním umění a otevřít jej širší veřejnosti.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.