Letošní přijímací zkoušky na střední školy budou jiné než před rokem. Nově se žáci budou hlásit elektronicky a budou si smět vybrat až tři školy, které seřadí podle své preference. Deník Aktuálně.cz připravil odpovědi na nejčastější otázky k přijímacím zkouškám.

Jaké jsou nejdůležitější termíny letošních přijímaček?

Přihlásit se k přijímačkám můžete kdykoli od 1. do 20. února. V tomto období je možné i stáhnout přihlášku a podat novou, po 20. únoru už nic v přihlášce nezměníte. 

Termín školní části přijímacího řízení si stanovují školy kdykoli do 23. dubna. První kolo centrálně řízených zkoušek, tedy jednotných přijímacích zkoušek, na čtyřleté obory proběhne 12. a 15. dubna, na osmiletá gymnázia 16. a 17. dubna. Náhradní termíny pro všechny školy budou 29. a 30. dubna. Výsledky pak ředitelé zveřejní 15. května.

Seznam škol vypisujících druhé kolo bude dostupný od 20. května, na přihlášení do něj budete mít pět dní, tedy do 24. května. Výsledky se pak dozvíte 21. června.

Třetí kolo si už organizují školy individuálně, nemohou ho ale vypsat dříve než 28. června.

Jak můžu dítě přihlásit k přijímačkám na střední školu?

Můžete, stejně jako v minulých letech, rozeslat papírové přihlášky. Ministerstvo školství ale doporučuje nový způsob – podání přihlášky na webu dipsy.cz. Existuje ještě třetí, „hybridní“ varianta. Můžete vše vyplnit v systému, vytisknout a výpis doručit do školy. 

Jak vyplním elektronickou přihlášku?

Pokud máte elektronickou identitu občana, stačí se přihlásit na portál dipsy.cz. V opačném případě si identitu vytvořte. Nejběžnějšími způsoby jsou Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita nebo mojeID. 

Přihlaste se pomocí vaší identity a nechte systém automaticky vyplnit požadované údaje. Zvolte dítě, které chcete zapsat k přijímačkám. Dále z nabízeného seznamu vyberte školu, obor, zaměření a formu vzdělání. To můžete opakovat až třikrát. Postupujte ale podle priority, pokud se uchazeč dostane na více škol, automaticky bude zapsán na tu, kterou jste zvolili jako první.

Na webu se vám kromě přehledu o oboru zobrazí i seznam požadovaných příloh. Ty nahrajete jako fotky nebo skeny. Může jít o potvrzení o zdravotní způsobilosti nebo vysvědčení ze základní školy. Každý dokument stačí vložit pouze jednou, i pokud ho vyžaduje více škol.

Nakonec zkontrolujte, že jste vložili všechny potřebné dokumenty, a potvrďte odeslání. Po dokončení přihlášky by vám měl přijít potvrzovací e-mail. Pokud uděláte při vyplňování chybu, bude vás přes systém informovat škola.

Pozvánka k přijímacím zkouškám vám přijde do elektronického systému. Tam najdete, do které školy se má uchazeč dostavit na první i druhý pokus. Může se stát, že to bude jedna škola. Na oba pokusy mají nově nárok všichni uchazeči. Proto je v pořádku, že vám nepřijde pozvánka ze všech škol, na které jste se hlásili.

Jak dítě přihlásím, pokud nemám elektronickou identitu a nechci si ji zakládat?

Můžete zvolit cestu výpisu z dipsy.cz. Stránku pouze otevřete, ale nebudete se přihlašovat. Na webu vyplníte všechny potřebné údaje a nahrajete přílohy přihlášky, jak je popsáno výše. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na všechny vámi vybrané školy. Buď poštou, osobně, nebo přes datovou schránkou. Pozvánky k testům vám přijdou doporučeným dopisem.

Co mám dělat, pokud nemám přístup k internetu?

Tak jako doposud si můžete vyzvednout v libovolné škole papírovou přihlášku. Dokument vyplníte a doručíte i s požadovanými přílohami na všechny vybrané školy. Všechny přihlášky přitom musí uvádět obory ve stejném pořadí. Opět platí, že dítě bude zapsáno automaticky na nejvýše uvedenou školu, na kterou se dostane. Pozvánky k testům vám přijdou doporučeným dopisem.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

Všichni uchazeči o maturitní obory podstoupí jednotnou přijímací zkoušku, často označovanou zkratkou JPZ. Ta se skládá z testu z češtiny a matematiky a musí mít minimálně 60procentní váhu pro celý proces přijímání. Jednotná přijímací zkouška může být jedinou a rozhodující částí přijímaček, ale některé školy vypisují i vlastní, školní část. O té se dozvíte vždy na webu dané školy.

Co dělat, pokud je dítě již zapsané na přijímačky oboru s talentovou zkouškou?

Můžete si zvolit až tři další obory, které talentové zkoušky nevyžadují. Obory s talentovými zkouškami doplníte do seznamu ostatních škol, které jste vybrali. Stále platí, že pořadí musí odpovídat vašim preferencím. To znamená, že v přihlášce může být až pět různých škol seřazených podle priority. 

Pokud nechcete dítě hlásit na žádné další obory, přihlašte se do systému dipsy.cz a určete prioritu škol. Pokud tak neučiníte, systém vám sám vybere jako prioritní ten obor, na který jste podali přihlášku jako první.

Jak se dozvím výsledek přijímaček?

Všechny výsledky budou zveřejněny 15. května na stránkách dipsy.cz, přímo v budovách škol a na školních webech. Ve všech případech zjistíte svou úspěšnost pomocí identifikačního kódu, který přišel už dříve v pozvánce k přijímačkám.

V případě, že využijete cestu elektronické přihlášky, budete mít přes systém přístup i přímo k testům uchazeče, kde můžete zkontrolovat, jestli nedošlo k chybě při hodnocení zkoušky. Pokud zvolíte jiný než online způsob přihlášení, můžete si test vyžádat na škole, kde dítě přijímačky skládalo.

Pokud dítě uspěje, systém ho automaticky zapíše na první školu v pořadí podle priority, na kterou se dostalo. Proto už nemusíte podávat zápisový lístek.

Pokud nejste spokojeni s tím, na jakou školu se uchazeč dostal, práva na přijetí se můžete vzdát. V takovém případě vás ale nemůže v prvním kole přijmout ani žádná jiná škola. Na druhé kolo se už můžete hlásit na libovolné tři školy, které mají ještě neobsazené kapacity.

Je možné podat i odvolání, ale pouze pokud došlo k porušení práv uchazeče, například k chybě při hodnocení zkoušky. Je zbytečné podávat odvolání z toho důvodu, že se dítě umístilo „těsně pod čarou“. Systém bude fungovat tak, že se po zveřejnění výsledků zaplní všechna místa pro dané kolo. 

Co dělat, když se dítě na žádnou z vybraných škol nedostane?

Na portálu dipsy.cz najdete od 20. května seznam škol, které mají i po prvním kole volné kapacity. Mezi nimi si zvolte opět maximálně tři a postupujte obdobně jako v prvním kole. Jedinou omezující podmínkou je, že pokud se uchazeč nehlásil na maturitní obor a neabsolvoval tedy jednotnou přijímací zkoušku, nemůže se na školu s maturitou hlásit ani v kole druhém. V druhém kole se totiž nepíše žádný test, přihlíží se pouze k výsledkům z prvního kola.

Co když dítě neuspěje ani ve druhém kole?

Pro třetí kolo už platí jiná pravidla. Počet přihlášek je libovolný a pořadí škol se neurčuje. Přihlášky už nelze podat elektronicky. 

Pokud je uchazeč přijat na školu, na kterou chce nastoupit, tak musí škole své rozhodnutí ohlásit.

Ředitel školy může ve třetím kole nahradit jednotnou zkoušku podporujícím testem z češtiny a matematiky. To znamená, že i dítě, které v prvním kole nedělalo zkoušky na maturitní obor, může ve třetím kole na takovou školu podat přihlášku. 

Jaké jsou další užitečné rady k přijímačkám?

Využijte plně elektronickou možnost přihlášky. Budete mít všechny dostupné informace, minimalizuje se šance, že uděláte chybu, a ušetříte tím práci a čas sobě i školám.

Využijte všechny tři povolené přihlášky, nic vás to nestojí a zvýší se šance na přijetí.

Pokud zvažujete, jestli podat přihlášku i na maturitní obor, udělejte to, třeba s nejnižší prioritou. Díky tomu, že v prvním kole absolvuje žák jednotnou zkoušku, bude mít možnost hlásit se na všechny typy škol i v kole druhém.

Jestli si stále nejste jistí, jak při přihlašování postupovat, zkuste se obrátit na vaši základní školu. 

Využijte oba termíny zkoušek v prvním kole. Bude se počítat pouze lepší výsledek a žádná další příležitost už nemusí přijít.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.