Aktualizace: 9.07.2024 09:02

Berlín – Bavorská média si po pondělní návštěvě českého premiéra Petra Fialy v Chamu všímají toho, jak vysoce hodnotil bavorský ministerský předseda Markus Söder spolupráci s Prahou. Česko a Bavorsko označil Söder za takřka nejlepší přátele, jak dnes zdůrazňují bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost BR a regionální rozhlasová stanice Maximal Radio.

Stejné spojení na adresu česko-bavorského soužití vyslovil Söder už loni v květnu v bavorském Řezně, kde tehdy s Fialou otevřeli bavorsko-českou výstavu nazvanou Baroko! Bavorsko a Čechy. Söder často Čechy a Bavory popisuje jako národy, které sdílí společnou historií, mentalitu, kulturu a kuchyni.

V pondělí v bavorském Chamu řekl Söder, že cesta k dnešnímu přátelství kvůli složité historii trvala řadu let a že ji zbrzdila mimo jiné doba komunismu s hranicí uzavřenou ostnatým drátem. „Dnes je bavorsko-české pohraničí srdcem Evropy,“ řekl bavorský premiér.

Bavorská veřejnoprávní stanice BR si rovněž povšimla toho, že Söder v pondělí na setkání s Fialou ocenil sudetské Němce za to, že velkou měrou přispěli ke zlepšení bavorsko-českých a německo-českých vztahů. Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt dlouhodobě chválí vztahy s Českem a česká hymna se již stala pevnou součástí tradičních sudetoněmeckých výročních sjezdů. Söder v minulosti opakovaně prohlašoval, že sudetští Němci si za svou roli mostu k Čechům zaslouží Nobelovu cenu za mír.

Vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce dlouho představovalo zátěž ve vztazích mezi Prahou a Mnichovem, protože Bavorsko nad sudetskými Němci převzalo záštitu. Z Československa byly odsunuty asi tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přitom přišlo o život 15.000 až 30.000 lidí. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.