Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze v úterý kandidáta na děkana nezvolil. Pro emeritního děkana fakulty Zdeňka Chytila hlasoval jeden senátor, šest bylo proti a dva se zdrželi. Jednání se zúčastnili všichni senátoři. Senát měl původně vybírat ze dvou kandidátů, bývalý člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek svou kandidaturu na děkana stáhl. Fakultu od prosince, kdy bývalého děkana Miroslava Ševčíka odvolal rektor VŠE Petr Dvořák, vede statutární zástupkyně děkana Adéla Zubíková. Znovu bude senát volit kandidáta na děkana 29. května.

O Ševčíkově odvolání rozhodl rektor loni v prosinci, Ševčík proti rozhodnutí podal žalobu. Akademický senát fakulty vyčkával s vyhlášením volby nového děkana, dokud soud nerozhodne o návrhu na odložení účinnosti odvolání. Městský soud v Praze žalobě odkladný účinek v únoru nepřiznal, o žalobě bude teprve rozhodovat.

Rektor Ševčíkovi vytýkal nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad děkanových veřejných vyjádření byl podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory. Podle Ševčíka jde o politické rozhodnutí, které poškozuje univerzitu daleko více než jeho hodnocení premiéra.

Kvůli nezvolení Chytil žádnou zášť necítí, řekl po volbě novinářům. Své nezvolení očekával, řekl senátorům. Že pro jeho zvolení hlasoval jen jeden senátor, je podle něj vyjádření souhlasu s bývalým děkanem Ševčíkem. „Asi není zájem na děkanovi, který by měl vlastní názor a který by chtěl fakultu někam táhnout,“ řekl senátorům Chytil. Domnívá se, že to bude signál pro další odchody pracovníků.

Další volba bude na konci května

Děkana bude koncem května volit senát v novém složení, volby do akademického senátu fakulty se konají ve čtvrtek. Ze stávajících devíti senátorů znovu kandiduje šest. Výzvu k předkládání návrhů na kandidáta na děkana zveřejní senát ve čtvrtek 9. května, rozhodli senátoři. Podle jednacího řádu je lhůta na překládání návrhů deset dní, potrvá tedy do 18. května.

Zda bude Chytil kandidovat na děkana znovu, zatím neví. Na fakultě se podle něj vytvořila mocenská struktura, která hájí své zájmy místo zájmů fakulty. Na post děkana kandidoval proto, že cítí jakousi zodpovědnost za budoucí vývoj fakulty, řekl.

Chytil fakultu vedl v letech 2018 až 2022. Podle webu fakulty na ní vystudoval obor politická ekonomie, v roce 2003 se stal docentem ekonomie a v roce 2017 profesorem ekonomie. Na přelomu 80. a 90. let pracoval jako diplomatický pracovník v pozicích tajemníka, rady a chargé d’affaires velvyslanectví a ředitele odboru ministerstva zahraničních věcí. Působil také jako proděkan pro zahraniční vztahy.

Národohospodářská fakulta se nyní zabývá i odnětím akreditace k řízení ke jmenování profesorem v oboru ekonomie. Minulý měsíc o tom rozhodla Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ), informoval její předseda Robert Plaga. Rozhodnutí souvisí s nedostatečnou publikační činností fakulty a nízkým zapojením do vědeckých a výzkumných projektů, sdělil. Akademický senát NF VŠE přijal usnesení, ve kterém se fakulta akreditace sama vzdává.

Podle zápisu z jednání NAÚ akademičtí pracovníci zajišťující obor řízení, kteří byli jmenovaní profesorem v oboru ekonomie, respektive ekonomická teorie, nevykazují za posledních pět let dostatečnou publikační činnost. Jedním z těchto akademiků je podle Seznam Zpráv i Chytil. Chytil dnes řekl, že neprovedl nic špatného a nemá žádný škraloup. „Podotýkám, že já sice jsem jako profesor zastřešující osobou profesorského řízení, ale ne jediný odpovědný,“ řekl Chytil.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.